2017-09-25 16:15 — 17:45

További időpontok
2017-10-02 16.15 – 17.45
2017-10-09 16.15 – 17.45
2017-10-16 16.15 – 17.45
2017-10-23 16.15 – 17.45
2017-10-30 16.15 – 17.45
Kenéz László
70-772-6779
kenez.laszlo@tkbf.hu

A kezdő sakuhacsi kurzuson, amelyhez semmilyen zenei előképzettség nem szükséges, az érdeklődők megismerkedhetnek a hangszerjáték alapjaival, valamint a japán kottaírással és olvasással. A kezdetektől fogva figyelmet fordítunk arra, hogy a hangszertechnika elsajátítása mellett a tanulók meditációs gyakorlatok elvégzésében is gyakorlatot szerezzenek.

A japán oktatási hagyományokhoz kapcsolódva a kurzus nem eredménycentrikus, így az órai gyakorlatok inkább arra vezethetik rá az érdeklődőket, hogy miként tudnak rendszeres gyakorlókká válni.
Az elsajátítandó anyag a klasszikus repertoár egy darabja, amely technikailag viszonylag egyszerű, néhány hét gyakorlás után már megszólaltatható elemi szinten. E darab nehézsége másban rejlik: időtartama és agyafúrt formai elemei teljes értékű jelenlétet és komoly gyakorlási tapasztalatot követelnek megszólaltatójától.A sakuhacsi (尺八, shakuhachi) egyetlen gyökeres bambuszszárból kimunkált aerofón hangszer. Jellegzetessége a cső felső végén kialakított, igen érzékeny peremfúvóka. A hangszernek öt hanglyuka van, négy a cső elülső részén, egy a hátsón, a hüvelykujj számára. A hanglyukak egyszerű felengedésével egy pentaton skála szólaltatható meg (lá-dó-ré-mi-szó-lá'), átfúvással két és fél oktáv terjedelemben. Különféle technikák segítségével azonban a hangszer diatonikus és kromatikus skálák, valamint negyedhangok és glissando-k képzésére is alkalmassá válik. A zenei hangok mellett fontos szerepet játszanak a változatos módon előállított zajok és zörejek, amelyek a klasszikus hangzás („bambuszlevelek között zúgó szél”) megvalósításának alapvető részét képezik.

A sakuhacsira íródott zenei repertoár két fő részre osztható. A hangszer a zen buddhizmus vallásos praxisában fejlődött ki és hagyományozódott át a komuszó szerzetesek (虚無僧) kolostoraiban, több száz év alatt. A hangszer e repertorájának elnevezése honkjoku, „eredeti darabok” (本曲) az elme átalakulását segítő meditációs gyakorlatok. A sakuhacsi repertoár másik, világi részét népdalok és különféle előadási darabok képezik, amelyek között a szóló és a kamaraművek egyaránt megtalálhatók. E darabok ugyan a hagyományos japán zenéből táplálkoznak, de sokuk dallam- és hangzásvilága, megszólaltatási módja már magán viseli az európai zenei hagyomány jegyeit is.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház keretei között megrendezésre kerülő programok célja a hangszer eredeti, meditatív játékmódjának és dallamkincsének megismertetése, a hangszeres meditáció gyakorlatának átadása.

A középhaladó hangszeresek szerdánként 16.15-kor találkoznak. Mivel ők már rendelkeznek a hangszer megszólaltatásához szükséges alapkészségekkel, az óra célja a hangszerjáték további finomságainak elsajátítása, új hangzások és eredeti darabok tanulása, nehezebb hallásgyakorlatok és a közös gyakorlás élményének elmélyítése, valamint az improvizáció.

A több éve tanuló haladó játékosoknak, amellett, hogy személyes technikai instrukciókat és tanácsokat kapnak gyakorlásukhoz, közös fúvásra is lehetőségük van, hétfőn este 18.00 órától a kis zen teremben. 

A fentieken kívül havonta egy alkalommal, általában a hónap első péntekén 20 órától szuizen  (吹禅) gyakorlást, fúvós meditációt tartunk a hangszerrel már valamennyire bánni tudó résztvevőkkel. E gyakorlás első részében megszólaltatjuk a hagyományos 108 ro hangot (a hangszer alaphangját), majd közösen eljátsszuk a Kjorei („üres harang”) című honkjokut.