Beszámoló a tihanyi vallásközi konferenciáról

 

2016. június 8-9-én "Közös gondolkozás a jövőnkről" címmel Tihanyban vallásközi konferenciát szervezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ember és környezetének egységével kapcsolatban. A Tan Kapuja Buddhista Egyházat Mireisz László, az egyház elnöke képviselte.

Előadások:

 • Kőrösi Csaba: Bevezető előadás, kérdésfelvetés
 • Lányi András: A tudomány válasza - Miféle tudomány?
 • Dr. Székely János: A katolikus közösség válasza
 • Orbán Balázs: A környezet változásának migrációs hatásai
 • Balog Zoltán: Közös jövőnk, emberi - és azon túli - erőforrásaink
 • Dr. Steinbach József: A református közösség válasza
 • Gáncs Péter: Az evangélikus közösség válasza
 • Dr. Szabó Endre: A családok válasza
 • Dr. Róna Tamás: A zsidó közösség válasza
 • Dr. Baritz Sarolta Laura OP: A gazdasági szakember válasza

Kerekasztal beszélgetések:

 • Egyenlőség és emberi méltóság egészséges környezetben
 • Globális társas kapcsolatok, globális szolidaritás
 • A természettel harmonizáló gazdasági, szociális és technikai fejlődés

A konferencia résztvevői:

 • Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele
 • Soltész Miklós, Egyházi, Nemzeti és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár
 • Dr. Veres András, püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
 • Dr. Szabó István, püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
 • Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke
 • Hegyi László, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
 • Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának igazgatója
 • Lányi András, egyetemi docens, ELTE TÁTK
 • Dr. Székely János, püspök, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke
 • Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet elnöke
 • Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
 • Dr. Beer Miklós, püspök, Váci Egyházmegye
 • Dr. Köves Slomó, vezető rabbi, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
 • Dr. Nagypál Szabolcs, adjunktus ELTE ÁJK, római katolikus teológus
 • Dr. Tóth Gergely, docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, főtitkár, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért
 • Hosszú Zoltán, igazgató Krisna-völgy, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
 • Dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára
 • Heisler András, elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 • Dr. Steinbach József, püspök, Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerület
 • Gáncs Péter, elnök-püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Dr. Szabó Endre, elnök, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetség
 • P. Sajgó Szabolcs SJ, igazgató, Párbeszéd Háza
 • Dr. Béres Tamás, tanszékvezető, Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék
 • Dr. Fekete Károly, püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület
 • Kocsis Fülöp, érsek-metropolita, Görögkatolikus Metropólia
 • Pataky Albert, elnök, Magyar Pünkösdi Egyház
 • Dr. Róna Tamás, vezető rabbi, Alföldi Régió, MAZSIHISZ
 • Dr. Baritz Sarolta Laura OP, adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest Corvinus Egyetem
 • Hetesi Zsolt, Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem
 • Dr. Szent-Iványi Ilona, lelkész, Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközösség
 • Sulok Zoltán, elnök, Magyarországi Muszlimok Egyháza
 • Mireisz László, egyházelnök, A Tan Kapuja Buddhista Egyház
 • Dr. Fischl VIlmos, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára

A kétnapos konferencián készült közös nyilatkozat:

 

NYILATKOZAT

melyet a
Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és a környezete egységéről
című, 2016. június 8-9-én tartott 3. Tihanyi Vallásközi Konferencia résztvevői fogadtak el

 

Felismerve és elfogadva, hogy

 • a természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte;
 • az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik;
 • nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével;
 • sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet adjon az emberi szívnek, (sokan) mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik;
 • a fogyasztás, a pazarlás és a környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit; olyannyira, hogy a mostani életmód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet;
 • nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül;
 • már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát anélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység problémáját;
 • hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg;

kijelentjük és határozott állást foglalunk amellett, hogy

 • meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk, nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, s épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja számára sem;
 • a megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek;
 • közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni;
 • törekedjünk az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére, e szintek pedig: a belső kapcsolat önmagunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel.

Mindehhez kérjük a Mindenható világosságát, segítségét és áldását!

 

(Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája alapján; Szent István Társulat, 2015)

 

A konferenciáról és a Mireisz László által a konferencián elmondottakról bővebben a BuddhaFM oldalán olvashat.