Dobosy Antal: A hétköznapi élet jelentősége

Természetes, hogy a buddhizmus ugyanúgy fontos szerepet tulajdonított a szerzetesi életnek, mint ahogy azt más vallások is tették. A Tan továbbadása elsősorban kolostorokon belül történt és azok, akik a buddhizmust igazán életmódnak választották, kolostorba vonultak, szerzetesek lettek és a közösséget választották.

A kolostori élet a vallásos gyakorlást helyezte a középpontba. Arra, hogy a tant minél hatékonyabban át lehessen venni és át lehessen adni. Ennek az életmódnak másik célja a vallás fenntartása és a hagyomány őrzése volt. A szerzetesek egész életüket a vallás művelésének szentelték és arra, hogy a buddhizmus fenn tudjon maradni a változó társadalmi helyzetben és a különböző kultúrákban.

A mai buddhista iskolák változást jelentenek a hagyományhoz képest. A különböző iskolák ki kivánják terjeszteni a gyakorlás módját a nem szerzetesi életmódra is. A változtatások célja az, hogy a szerzetesi élethivatás kikerülhessen a kolostorok falai közül, így a hagyományok őrzése, fenntartása nem szerzetesek számára is lehetővé váljon. A teljes buddhizmust kívánja behozni a mai nyugati társadalmi körülmények közé, a mai kultúrába, a mai hétköznapi életbe. Sőt, ez a hétköznap legyen a meditációs gyakorlás fő színtere. Ez új és nagyon fontos mozzanat a buddhizmus történetében, és egybe esik a modern társadalom igényeivel is.

Természetesen a hagyományos szerzetesi életmódnak mindig is megmarad a szerepe a hagyomány fenntartásában, de ahhoz mindenkinek joga van, hogy a buddhizmus lényegét megismerhesse és gyakorolhassa, mégpedig úgy, hogy élhesse a saját magának szánt hétköznapi életet. Családja lehessen, dolgozhasson, résztvehessen a társadalmi életben minden szinten.

A modern buddhizmusnak tehát feladata, hogy megmutassa, lehet buddhista elvek szerint élni anélkül, hogy felvennénk a szerzetesi köpenyt. Feladata, hogy megmutassa: a buddhista életmód megvalósítható a mindennapi életben is. Fontosnak tartja, hogy a gyakorlást beillessze a hétköznapi élet napirendjébe. Fontos, hogy megtanítsa a meditációt gyakorolni a villamoson való utazás közben, vagy ha a munkánkat és családi tevékenységeinket végezzük, ha kirándulunk vagy moziba megyünk. De járhassunk táncházba, sportolhassunk és nézhessük a tévét.

A mi életmódunk a mai, a jelen életet akarja és fogja megoldani, mint ahogy a buddhizmus mindig is erre törekedett. A mindenkori tudat az út. Csak ez a tudatunk van. Nincs másik. Ezt kell használnunk, ha eszünk, ha dolgozunk, ha pihenünk, vagy ha szórakozunk. Gyakoroljunk tehát mindig, nem csak ünnepekkor.

Share this post