(Szabbászava szutta)

 

Így hallottam. Egy alkalommal a Megáldott Szávatthíban, Anáthapindika parkjában, a Dzséta-ligetben időzött, ahol az egybegyűltekhez fordult:
    – Szerzetesek!
    – Tiszteletreméltó urunk! – felelték a szerzetesek.
    – Az összes káros folyamat fékentartásának módszereit fogom kifejteni nektek, szerzetesek. Hallgassátok figyelemmel és fontoljátok meg jól! Beszédet intézek hozzátok.
    – Igen, tiszteletreméltó urunk – válaszolták a Megáldottnak, aki így szólt hozzájuk:
    – Bizony mondom, szerzetesek, a káros folyamatok megszüntetése csak azok számára lehetséges, akikben megvan a tudás és látnak; akikben viszont nincs meg a tudás és nem látnak, azoknak nem lehetséges. Mit kell tudni és látni, szerzetesek, a káros folyamatok megszüntetéséhez? Ez az alapos, mindenen keresztüllátó elme és a nem alapos, nem mindenen keresztüllátó elme különbsége. Amikor a szerzetes nem elmélkedik elég alaposan, új káros folyamatok keletkeznek, a már létrejöttek pedig felerősödnek. Amikor a szerzetes alaposan elmélkedik, nem keletkeznek új káros folyamatok, a már létrejöttek pedig eltűnnek.
    Szerzetesek, (1) vannak olyan káros folyamatok, amelyektől belátással szabadulhatunk meg. (2) Vannak olyan káros folyamatok, amelyektől megfékezéssel szabadulhatunk meg. (3) Vannak olyan káros folyamatok, amelyektől használattal szabadulhatunk meg. (4) Vannak olyan káros folyamatok, amelyektől béketűréssel szabadulhatunk meg. (5) Vannak olyan káros folyamatok, amelyektől elkerüléssel szabadulhatunk meg. (6) Vannak olyan káros folyamatok, amelyektől elűzéssel szabadulhatunk meg. (7) Vannak olyan káros folyamatok, amelyektől gyakorlással szabadulhatunk meg.

(1. Belátással megszüntethető káros folyamatok)
    Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől belátással kell megszabadulni?
    Az a mindennapi ember, aki nem részesült a tanításban, aki nem ismeri fel a nemes szívű embereket, aki nem járatos a nemes szívű emberek tanításában, akinek nem fejtették ki a nemes szívű emberek tanítását, aki nem ismeri fel a jó embereket, aki nem járatos a jó emberek tanításában, akinek nem fejtették ki a jó emberek tanítását, az nem fogja fel, hogy min kell elmélkednie, és mi az, amin nem. Nem ismervén, hogy min kell elmélkednie, és mi az, amin nem, olyasmin elmélkedik, amin nem kellene, és arra nem figyel, amire pedig figyelnie kellene.
    Szerzetesek, mik azok a dolgok, amiken nem kellene elmélkednie, és ő mégis ezeken elmélkedik? Ha valaki bizonyos dhammákon elmélkedik, és közben az érzékiség olyan káros folyamata jelenik meg, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő érzékiség-folyamat pedig megerősödik; a továbblétesülés vágyának olyan káros folyamata jelenik meg, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő káros létszomj-folyamat pedig megerősödik; a tudatlanság olyan káros folyamata jelenik meg, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő káros tudatlanság-folyamat pedig megerősödik, akkor e dolgok azok, amelyeken nem kellene elmélkednie, ám ő mégis ezekre figyel.
    Szerzetesek, mik azok a dolgok, amiken elmélkednie kellene, és mégsem elmélkedik rajtuk? Ha valaki bizonyos dhammákon elmélkedik, és közben nem jelenik meg az érzékiség olyan káros folyamata, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő érzékiség-folyamat pedig eltűnik; nem jelenik meg a továbblétesülés vágyának olyan káros folyamata, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő létszomj- folyamat pedig eltűnik; nem jelenik meg a tudatlanság olyan káros folyamata, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő káros tudatlanság-folyamat pedig eltűnik, akkor e dolgok azok, amelyeken elmélkednie kellene, ám ő mégsem ezeken elmélkedik.
    Azokon a dolgokon elmélkedik, amiken nem kellene, és azokon a dolgokon nem elmélkedik, amiken pedig kellene, s így olyan káros folyamatok jelennek meg, amelyek korábban nem voltak jelen, a már korábban jelen lévő káros folyamatok pedig megerősödnek. Nem elég alaposan így elmélkedik:
 
1. Léteztem én a múltban?
2. Nem léteztem a múltban?
3. Mi voltam a múltban?
4. Hogy léteztem a múltban?
5. Abból, ami voltam, mivé lettem a múltban?
6. Létezni fogok a jövőben?
7. Nem fogok létezni a jövőben?
8. Mi leszek a jövőben?
9. Hogy fogok létezni a jövőben?
10. Abból, ami voltam, mivé leszek a jövőben?

Vagy most, a jelenben, kételyekkel a bensejében:
11. Létezem én?
12. Vagy nem létezem?
13. Mi vagyok?
14. Hogyan létezem?
15. Honnan jött e lény?
16. És hová tart?
 
Mivel ezeket nem fontolja meg alaposan, e hat nézet valamelyike alakul ki benne:
1. „Van átmanom” – úgy alakul ki benne ez a nézet, mintha igaz és megalapozott lenne.
2. „Nincs átmanom” – úgy alakul ki benne ez a nézet, mintha igaz és megalapozott lenne.
3. „Az átmannal fogom fel az átmant” – úgy alakul ki benne ez a nézet, mintha igaz és megalapozott lenne.
4. „Az átmannal fogom fel a nem-átmant” – úgy alakul ki benne ez a nézet, mintha igaz és megalapozott lenne.
5. „A nem-átmannal fogom fel az átmant” – úgy alakul ki benne ez a nézet, mintha igaz és megalapozott lenne.
6. „Ez az átmanom, ami beszél és érez, ami mindenütt megtapasztalja a jó és a rossz tettek gyümölcsét – nos, ez az átmanom állandó, stabil, örökkétartó, nincs alávetve a szüntelen átalakulásnak, örökké ugyanaz marad” – úgy alakul ki benne ez a nézet, mintha igaz és megalapozott lenne.
 
   Ezt nevezik, szerzetesek, a nézetekbe gabalyodásnak, a nézetek sűrű bozótjának, a nézetek erdejének, a nézetek zavarának, a nézetek kínlódásának, a nézetek béklyójának. A nézetek béklyóival megkötözött, tanításban nem részesült, evilági ember nem szabadul meg a születéstől, öregedéstől és haláltól, a bánattól, a jajveszékeléstől, a fájdalomtól, a csüggedéstől és a kétségbeeséstől. Bizony mondom, nem szabadul meg a szenvedéstől.
    A nemes szívű tanítvány viszont, aki részesült a tanításban, aki meglátja a nemes szívű embereket, járatos a nemes szívű emberek tanításában, akinek kifejtették a nemes szívű emberek tanítását, aki meglátja a jó embereket, aki járatos a jó emberek tanításában, akinek kifejtették a jó emberek tanítását, az felfogja, hogy min kellene elmélkednie, és mi az, amin nem. Ismeri, hogy min kell elmélkednie, és mi az, amin nem, s nem elmélkedik olyasmin, amin nem kellene, és arra figyel, amire figyelni kell.
    Szerzetesek, mik azok a dolgok, amiken nem kellene elmélkednie, és ő nem is elmélkedik rajtuk? Ha valaki bizonyos dhammákon elmélkedik, és közben az érzékiség olyan káros folyamata jelenik meg, amely korábban nem volt jelen,a már jelen lévő érzékiség-folyamat pedig megerősödik; a továbblétesülés vágyának olyan káros folyamata jelenik meg, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő létszomj-folyamat pedig megerősödik; a tudatlanság olyan káros folyamata merül fel, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő káros tudatlanság-folyamat pedig megerősödik, akkor e dolgok azok, amelyeken nem kellene elmélkedni, és ő nem is elmélkedik rajtuk.
    Szerzetesek, mik azok a dolgok, amiken elmélkednie kell, és ő elmélkedik is rajtuk? Ha valaki bizonyos dhammákon elmélkedik, és közben nem jelenik meg az érzékiség olyan káros folyamata, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő érzékiség-folyamat pedig eltűnik; nem jelenik meg a továbblétesülés vágyának olyan káros folyamata, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő káros létszomj-folyamat pedig eltűnik; nem jelenik meg a tudatlanság olyan káros folyamata, amely korábban nem volt jelen, a már jelen lévő káros tudatlanság-folyamat pedig eltűnik, akkor e dolgok azok, amelyeken elmélkedni kell, és ő elmélkedik is rajtuk.
    Nem elmélkedik azokon a dolgokon, amiken nem kell, s azokon a dolgokon elmélkedik, amiken kell, így nem jelennek meg benne olyan káros folyamatok, amelyek korábban nem voltak jelen, a már jelen lévő káros folyamatokpedig eltűnnek. Bölcsen így elmélkedik: ez a szenvedés. Bölcsen így elmélkedik: ez a szenvedés keletkezése. Bölcsen így elmélkedik: ez a szenvedés megszűnése. Bölcsen így elmélkedik: ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út. Amikor bölcsen így elmélkedik, a három béklyó – az önvaló nézete, a kétely és a vallási szertartásokhoz ragaszkodás – megszűnik benne.
    Szerzetesek, e káros folyamatok azok, amelyektől belátással szabadulhatunk meg.

(2. Megfékezéssel megszüntethető káros folyamatok)

    Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől megfékezéssel kell megszabadulni?
    Szerzetesek, a szerzetes úgy él ezen a földön, hogy látását bölcs figyelemmel megfékezi. Semmiféle olyan zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem a látását megfékezve él, nem létezik annak számára, aki így, a látását megfékezve él. A szerzetes úgy él, hogy hallását bölcs figyelemmel megfékezi. Semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem a hallását megfékezve él, nem létezik annak számára, aki így, a hallását megfékezve él.
    A szerzetes úgy él, hogy szaglását bölcs figyelemmel megfékezi. Semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem a szaglását megfékezve él, nem létezik annak számára, aki így, a szaglását megfékezve él.
    A szerzetes úgy él, hogy az ízlelését bölcs figyelemmel megfékezi. Semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem az ízlelését megfékezve él, nem létezik annak számára, aki így, az ízlelését megfékezve él.
    A szerzetes úgy él, hogy a tapintását bölcs figyelemmel megfékezi. Semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem a tapintását megfékezve él, nem létezik annak számára, aki így, a tapintását megfékezve él.
    A szerzetes úgy él, hogy az elméjét bölcs figyelemmel megfékezi. Semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem az elméjét megfékezve él, nem létezik annak számára, aki így, az elméjét megfékezve él.
    Ezek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől megfékezéssel kell megszabadulni.

(3. Használattal megszüntethető káros folyamatok)

    Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől használattal kell megszabadulni?
    A szerzetes bölcs figyelemmel csupán arra használja ruháját, hogy a hideget, meleget, böglyöket, szúnyogokat, szelet, égető napot és a csúszómászókat távol tartsa, valamint megbotránkozást nem keltve befedje a testét.
    A szerzetes bölcs figyelemmel az ételt nem játékra, nem mértéktelen evésre, nem alakjának javítására és nem pompára használja, pusztán arra, hogy fenntartsa testét, hogy életben maradjon, hogy ne gyengüljön el az éhségtől, és így elősegítse a szent életet. „Ily módon a régi érzést meg fogom szüntetni, és nem fogok újat létrehozni, és feddhetetlen és örömteli életet fogok élni”.
    A szerzetes bölcs figyelemmel lakhelyét csupán arra használja, hogy a hideget, meleget, böglyöket, szúnyogokat, szelet, égető napot és a csúszómászókat távol tartsa, az időjárás viszontagságainak ne legyen kitéve, és örömét lelhesse a magányban.
    A szerzetes bölcs figyelemmel a gyógyszereket és az orvosi eszközöket a betegségek kezelésére használja. 
    Szerzetesek, semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki mindezeket nem így használja, nem létezik annak számára, aki mindezeket így használja.
    E káros folyamatoktól kell helyes használattal megszabadulni, szerzetesek.

(4. Béketűréssel megszüntethető káros folyamatok)

Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől béketűréssel szabadulhatunk meg?
    Szerzetesek, azt nevezik szerzetesnek, aki bölcsen elmélkedve béketűréssel viseli a hideget, meleget, éhséget, szomjúságot, böglyöket, szúnyogokat, szelet, égető napot, csúszómászókat, szidalmakat és gyalázkodást; és hozzáedződik a testében felmerülő csúnya, kellemetlen, éles, durva, komoly, átható, vagy akár halálos fájdalommal járó érzésekhez.
    Szerzetesek, semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem viseli el mindezt, nem létezik annak számára, aki béketűréssel viseli mindezt.
    E káros folyamatoktól kell béketűréssel megszabadulni, szerzetesek.

(5. Elkerüléssel megszüntethető káros folyamatok)

Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől elkerüléssel szabadulhatunk meg?
    Szerzetesek, a szerzetes bölcs megfontolásból elkerüli a dühöngő elefántot, a megbokrosodott lovat, a megvadult bikát, az elszabadult kutyát, a farönköt, a kígyót, a töviseket, a szakadékot, a kiásott gödröt, a faluszéli víztárolót. Bölcs megfontolással nem ül le arra alkalmatlan helyen, nem jár nem illő helyekre, nem keresi a rossz társaságot. Bölcs szerzetestársai arra a következtetésre jutnának, hogy vétkezett, így azt az alkalmatlan helyet, azt az illetlen helyet, azt a rossz társaságot bölcs megfontolással elkerüli.
    Szerzetesek, semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem kerüli el mindezt, nem létezik annak számára, aki elkerüli mindezt.
    E káros folyamatoktól kell elkerüléssel megszabadulni, szerzetesek.

(6. Elűzéssel megszüntethető káros folyamatok)

Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől elűzéssel szabadulhatunk meg?
    Szerzetesek, a szerzetes, bölcsen elmélkedve, az érzéki gondolatokat, amelyek felmerültek benne, nem tűri el, elveti, elűzi, eltávolítja, végleg megsemmisíti.
    Szerzetesek, a szerzetes, bölcsen elmélkedve, a rosszakarattal átszőtt gondolatokat, amelyek felmerültek benne, nem tűri el, elveti, elűzi, elpusztítja, végleg megsemmisíti.
    Szerzetesek, a szerzetes, bölcsen elmélkedve, az ártó szándékú gondolatokat, amelyek felmerültek benne, nem tűri el, elveti, elűzi, elpusztítja, végleg megsemmisíti.
    A felmerült rossz, nem-üdvös dhammákat nem tűri el, elveti, elűzi, elpusztítja, végleg megsemmisíti.
    Szerzetesek, semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely megjelenhet abban, aki nem űzi el mindezt, nem létezik annak számára, aki elűzi mindezt.
    E káros folyamatoktól kell elűzéssel megszabadulni, szerzetesek.

(7. Gyakorlással megszüntethető káros folyamatok)

Melyek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől kifejlesztéssel és gyakorlással szabadulhatunk meg?
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (1) az éber figyelem megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (2) a dhamma tanulmányozásának megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (3) a hősies erő megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (4) az öröm megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (5) a csendes derű megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (6) az összpontosítás megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    A szerzetes, bölcsen elmélkedve, gyakorolja (7) a nyugalom megvilágosodás-tényezőjét, amely ragaszkodásnélküliséggel, szenvedélymentességgel, kioltódással jár és elengedéssé alakul át.
    Szerzetesek, semmiféle zaklató, izzó, káros folyamat, amely felmerülhet abban, aki nem fejleszti ki és nem gyakorolja ezeket, nem létezik annak számára, aki kifejleszti és gyakorolja ezeket.
    Ezek azok a káros folyamatok, szerzetesek, amelyektől kifejlesztéssel és gyakorlással kell megszabadulni.
 
   Szerzetesek, arról a szerzetesről, aki belátással megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől belátással szabadulhatunk meg; aki megfékezéssel megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől megfékezéssel szabadulhatunk meg; aki használattal megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől használattal szabadulhatunk meg; aki béketűréssel megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől béketűréssel szabadulhatunk meg; aki elkerüléssel megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől elkerüléssel szabadulhatunk meg; aki eltávolítással megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől eltávolítással szabadulhatunk meg; aki gyakorlással megszabadult azoktól a káros folyamatoktól, amelyektől gyakorlással szabadulhatunk meg, – arról a szerzetesről mondják, szerzetesek, hogy megszabadult az összes káros folyamattól, megszüntette a sóvárgást, kioldozta a ragaszkodás béklyóit, és tökéletesen átlátva az önteltségen véget vetett a szenvedésnek.
Így beszélt a Megáldott. A szerzetesek pedig ujjongó szívvel örvendeztek a Megáldott szavain.

 

(fordította: Fórizs László)

 

Cimke: 
fordítás, fórizs lászló