(Kinti sutta)

 

Így hallottam. Egyszer a Magasztos Kuszinára közelében, az áldozati felajánlások ligetében szállt meg. Ott így szólította meg a szerzeteseket:
    – Szerzetesek.
    – Tiszteletreméltó urunk – felelték ők. A Magasztos ezt mondta:
    – Szerzetesek, mit gondoltok rólam? Hogy Gótama remete a Dhammát a ruházat kedvéért tanítja? Vagy Gótama remete a Dhammát az alamizsna kedvéért tanítja? Vagy Gótama remete a Dhammát a szállás kedvéért tanítja? Vagy Gótama remete a Dhammát valamely jobb létformáért tanítja?
    – Nem így gondolkodunk a Magasztos felől: Gótama remete a Dhammát a ruházat kedvéért tanítja, vagy Gótama remete a Dhammát az alamizsna kedvéért tanítja, vagy Gótama remete a Dhammát a szállás kedvéért tanítja, vagy Gótama remete a Dhammát valamely jobb létformáért tanítja.
    – Tehát nem gondolkodtok így rólam, szerzetesek: Gótama remete a Dhammát a ruházat kedvéért tanítja, vagy Gótama remete a Dhammát az alamizsna kedvéért tanítja, vagy Gótama remete a Dhammát a szállás kedvéért tanítja, vagy Gótama remete a Dhammát valamely jobb létformáért tanítja. Akkor viszont mit gondoltok rólam?
    – Tiszteletreméltó urunk, így gondolunk a Magasztosra: A Magasztos együttérző és jóakaró, a Dhammát együttérzésből tanítja.
    – Tehát így gondolkodtok rólam, szerzetesek: a Magasztos együttérző és jóakaró, a Dhammát együttérzésből tanítja.
    Nos, szerzetesek, ezeket tanítottam nektek, miután közvetlenül megismertem: az éberség négy megalapozását, a négy helyes törekvést, a szellemi erő négy alapját, az öt képességet, az öt erőt, a hét megvilágosodási tényezőt, a nemes nyolcas utat, és ezek terén végezhetitek valamennyien gyakorlataitokat, egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül.
    Míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltok, két szerzetes esetleg különböző állítást fogalmazhat meg a magasabb Tanról.
    Nos, ha úgy gondolnátok, hogy ezek a tiszteletreméltók úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén más nézetet vallanak, akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók más nézetet vallanak úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik a különbség a jelentés terén, és a különbség a megfogalmazás terén, hogy ne keveredjenek vitába.
    Akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok azok közül, akik az ellenkező párton állnak, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók más nézetet vallanak úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik a különbség a jelentés terén, és a különbség a megfogalmazás terén, hogy ne keveredjenek vitába.
    Így amit rosszul fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit rosszul fogtak föl, és amit jól fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit jól fogtak föl. Észben tartva, amit rosszul fogtak föl, mint amit rosszul fogtak föl, és észben tartva, amit jól fogtak föl, mint amit jól fogtak föl, ki kell fejteni, mi a Tan és mi a fegyelem.
    Nos, ha úgy gondolnátok, hogy ezek a tiszteletreméltók más nézetet vallanak a jelentés terén, de egyetértenek a megfogalmazás terén, akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók más nézetet vallanak a jelentés terén, de egyetértenek a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik a különbség a jelentés terén, és az egyetértés a megfogalmazás terén, hogy ne keveredjenek vitába.
    Akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok azok közül, akik az ellenkező párton állnak, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók más nézetet vallanak a jelentés terén, de egyetértenek a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik a különbség a jelentés terén, és az egyetértés a megfogalmazás terén, hogy ne keveredjenek vitába.
    Így amit rosszul fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit rosszul fogtak föl, és amit jól fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit jól fogtak föl. Észben tartva, amit rosszul fogtak föl, mint amit rosszul fogtak föl, és észben tartva, amit jól fogtak föl, mint amit jól fogtak föl, ki kell fejteni, mi a Tan és mi a fegyelem.
    Nos, ha úgy gondolnátok, hogy ezek a tiszteletreméltók egyetértenek a jelentés terén, de más nézetet vallanak a megfogalmazás terén, akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók egyetértenek a jelentés terén, de más nézetet vallanak a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik az egyetértés a jelentés terén, és a különbség a megfogalmazás terén. De a megfogalmazás csak csekélység, ne keveredjenek vitába a tiszteletreméltók egy csekélység miatt.
    Akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok azok közül, akik az ellenkező párton állnak, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók egyetértenek a jelentés terén, de más nézetet vallanak a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik az egyetértés a jelentés terén, és a különbség a megfogalmazás terén. De a megfogalmazás csak csekélység, ne keveredjenek vitába a tiszteletreméltók egy csekélység miatt.
    Így amit rosszul fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit rosszul fogtak föl, és amit jól fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit jól fogtak föl. Észben tartva, amit rosszul fogtak föl, mint amit rosszul fogtak föl, és észben tartva, amit jól fogtak föl, mint amit jól fogtak föl, ki kell fejteni, mi a Tan és mi a fegyelem.
    Nos, ha úgy gondolnátok, hogy ezek a tiszteletreméltók úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén egyetértenek, akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók egyetértenek úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik az egyetértés úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén, hogy ne keveredjenek vitába.
    Akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok azok közül, akik az ellenkező párton állnak, fel kell keresni és azt mondani neki: a tiszteletreméltók egyetértenek úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén. A tiszteletreméltóknak tudniuk kellene, hogy ilyen okból származik az egyetértés úgy a jelentés, mint a megfogalmazás terén, hogy ne keveredjenek vitába.
    Így amit jól fogtak föl, úgy kell észben tartani, mint amit jól fogtak föl. Észben tartva, amit jól fogtak föl, mint amit jól fogtak föl, ki kell fejteni, mi a Tan és mi a fegyelem.
    Míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltok, valamelyik szerzetes esetleg elkövethet egy kihágást vagy vétket.
    Nos, szerzetesek, nem kell elsietnetek a dorgálását, inkább így vizsgáljátok azt a személyt: engem nem bánt, és a másik ember sem bántódik meg, mivel a másik nem kerül a harag és ellenérzés markában, nem ragaszkodik szilárdan a nézetéhez és könnyen elengedi azt, én pedig képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Ha ez merül föl bennetek, szerzetesek, akkor helyénvaló beszélni.
    Aztán az is felmerülhet bennetek, szerzetesek: engem nem bánt, de a másik ember megbántódik, mivel a másik a harag és ellenérzés markába kerül. Ennek ellenére nem ragaszkodik szilárdan a nézetéhez és könnyen elengedi azt, én pedig képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Az csak csekélység, hogy a másik megbántódik, sokkal nagyobb dolog, hogy képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Ha ez merül föl bennetek, szerzetesek, akkor helyénvaló beszélni.
    Aztán az is felmerülhet bennetek, szerzetesek: engem bánt majd, de a másik ember nem bántódik meg, mivel a másik nem kerül a harag és ellenérzés markában, bár szilárdan ragaszkodik a nézetéhez és nehezen engedi el azt, én mégis képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Az csak csekélység, hogy engem bánt, sokkal nagyobb dolog, hogy képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Ha ez merül föl bennetek, szerzetesek, akkor helyénvaló beszélni.
    Aztán az is felmerülhet bennetek, szerzetesek: engem bánt majd, és a másik ember megbántódik, mivel a másik a harag és ellenérzés markába kerül, szilárdan ragaszkodik a nézetéhez és nehezen engedi el azt, én mégis képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Az csak csekélység, hogy engem bánt majd és a másik ember megbántódik, sokkal nagyobb dolog, hogy én képes leszek ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Ha ez merül föl bennetek, szerzetesek, akkor helyénvaló beszélni.
    Aztán az is fölmerülhet bennetek, szerzetesek: engem bánt majd, és a másik ember megbántódik, mivel a másik a harag és ellenérzés markába kerül, szilárdan ragaszkodik a nézetéhez és nehezen engedi el azt, és én sem leszek képes ezt az embert kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban. Az ember nem méltányolhatja eléggé az ilyen ember iránti egykedvűséget.
    Míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltok, szóbeli súrlódás támadhat köztetek, rosszhiszemű nézetek, csalódottság, keserűség és csüggedés. Akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok azok közül, akik az egyik párton állnak, fel kell keresni és azt mondani neki: míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltunk, barátom, szóbeli súrlódás támadt köztünk, rosszhiszemű nézetek, csalódottság, keserűség és csüggedés. Ha a Remete tudná, rosszallná ezt? Helyesen válaszolva a szerzetes azt felelné: míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltunk, szóbeli súrlódás támadt köztünk, rosszhiszemű nézetek, csalódottság, keserűség és csüggedés. Ha a Remete tudná, rosszallná ezt.
    De e dolog felhagyása nélkül, barátom, megvalósítható-e a nibbána? Helyesen válaszolva a szerzetes azt felelné: e dolog felhagyása nélkül, barátom, nem valósítható meg a nibbána.
    Akkor azt a szerzetest, akit a legmeggyőzőbbnek gondoltok azok közül, akik az ellenkező párton állnak, fel kell keresni és azt mondani neki: míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltunk, barátom, szóbeli súrlódás támadt köztünk, rosszhiszemű nézetek, csalódottság, keserűség és csüggedés. Ha a Remete tudná, rosszallná ezt? Helyesen válaszolva a szerzetes azt felelné: míg egyetértésben, kölcsönös megbecsülésben, vita nélkül gyakoroltunk, szóbeli súrlódás támadt köztünk, rosszhiszemű nézetek, csalódottság, keserűség és csüggedés. Ha a Remete tudná, rosszallná ezt.
    De e dolog felhagyása nélkül, barátom, megvalósítható-e a nibbána? Helyesen válaszolva a szerzetes azt felelné: e dolog felhagyása nélkül, barátom, nem valósítható meg a nibbána.
    Ha mások megkérdeznék azt a szerzetest: a tiszteletreméltó volt az, aki képes volt ezeket a szerzeteseket kiemelni a rosszból és megalapozni a jóban? Helyesen válaszolva a szerzetes azt felelné: ezúttal, barátom, a Magasztoshoz járultam. A Magasztos tanította nekem a Tant. Azt a Tant hallván beszéltem azokhoz a szerzetesekhez. A szerzetesek hallgatták azt a Tant, és kiemelkedtek a rosszból és megalapozódtak a jóban. Így válaszolván a szerzetes nem dicséri magát, és nem becsmérel másokat, oly módon válaszol a Tannak megfelelően, hogy az állításából jogosan semmi olyanra nem lehet következtetni, ami alapot adna a feddésére.
    Ezt mondta a Magasztos. A szerzetesek elégedetten és örömmel hallgatták szavait.

 

(fordította: Farkas Pál)

 

Cimke: 
fordítás, farkas pál