(Dhammacsakkappavattana szutta)

 

Így hallottam. Egyszer a Magasztos Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében időzött. Akkor a Magasztos az öt szerzeteshez a következő szavakat intézte:
    – Szerzetesek, két végletet kell elkerülnie annak, aki az otthontalanságba távozik. Melyik ez a kettő? Az egyik az érzéki élvezetekhez tapad, amely hitvány, durva, közönséges, alantas, értéktelen, a másik az önsanyargatásba merül, amely nyomorúságos, alantas, értéktelen. E két végletet elkerülve, szerzetesek, a Beérkezett ráébredt a közép útjára, amely belátáshoz és megértéshez juttat, és elcsendesüléshez, közvetlen tudáshoz, felébredéshez, kialváshoz vezet.
    Szerzetesek, és mi a közép útja, amelyre a Beérkezett ráébredt, amely belátáshoz és megértéshez juttat, és elcsendesüléshez, közvetlen tudáshoz, felébredéshez, kialváshoz vezet.
    Ez bizony a nemes nyolcas út, nevezetesen a helyes szemlélet, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes törekvés, helyes éberség, helyes összeszedettség. 
    Szerzetesek, ez az a nemes nyolcas út, amelyre a Beérkezett ráébredt, amely belátáshoz és megértéshez juttat, és elcsendesüléshez, közvetlen tudáshoz, felébredéshez, kialváshoz vezet.
    Ez tehát a szenvedés nemes igazsága, szerzetesek: a születés szenvedés, az öregség szenvedés, a betegség szenvedés, a halál szenvedés, a szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés szenvedés. Együtt lenni azzal, amit nem szeretünk, szenvedés, elválasztva lenni attól, amit szeretünk, szenvedés, nem jutni hozzá ahhoz, amit kívánunk, szenvedés. Mindent egybevetve szenvedés a ragaszkodás az öt léthalmazhoz.
    Ez tehát a szenvedés keletkezésének nemes igazsága, szerzetesek: ez a szomj, ami újraszületéshez vezet, élvezet és vágy kíséri, hol ebben, hol abban gyönyörködik, nevezetesen az érzékek szomja, a létezés szomja, a nemlétezés szomja.
    Ez tehát a szenvedés megszűnésének nemes igazsága, szerzetesek: ez pedig ugyanannak a szomjnak maradéktalan lecsillapodása, megszűnése, feladása, a lemondás, megszabadulás, elszakadás attól.
    Ez tehát a szenvedés megszűnéséhez vezető út nemes igazsága, szerzetesek: ez bizony a nemes nyolcas út, nevezetesen a helyes szemlélet, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes törekvés, helyes éberség, helyes összeszedettség.
    Ez a szenvedés nemes igazsága; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt a szenvedést kell tökéletesen megérteni; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt a szenvedést tökéletesen megértettem; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    Ez a szenvedés keletkezésének nemes igazsága; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt a szomjat kell hátrahagyni; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés,bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt a szomjat hátrahagytam; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    Ez a szenvedés megszűnésének nemes igazsága; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt a megszűnést kell megtapasztalni; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt a megszűnést megtapasztaltam; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    Ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út nemes igazsága; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt az utat kell létrehozni; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
    És éppen ezt az utat létrehoztam; szerzetesek, e korábban sosem hallott igazságokat illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság ébredt bennem.
Mindaddig, szerzetesek, amíg e négy nemes igazságot, annak három fokozatát és tizenkét megnyilvánulását, tökéletesen tisztán nem értettem és láttam úgy, amint van, addig bizony, szerzetesek, nem vallottam azt, hogy e világban – istenségeivel, kísértőjével, teremtőistenével, vándorszerzeteseivel és papjaival, isteni és emberi lényeivel – a felülmúlhatatlan tökéletes megvilágosodásra ráébredtem. 
    De amikor, szerzetesek, e négy nemes igazságot, annak három fokozatát és tizenkét megnyilvánulását, tökéletesen tisztán megértettem és megláttam úgy, amint van, akkor bizony, szerzetesek, azt vallottam, hogy e világban – istenségeivel, kísértőjével, teremtőistenével, vándorszerzeteseivel és papjaival, isteni és emberi lényeivel – a felülmúlhatatlan tökéletes megvilágosodásra ráébredtem.
    Megértés és meglátás ébredt bennem: Megingathatatlan a megszabadulásom. Ez az utolsó születésem. Nem vár rám több újraszületés.
    Így szólt a Magasztos. Az öt szerzetes boldogan örvendezett a Magasztos szavain. Amikor ez a Tan-kifejtés elhangzott, Kondannya tiszta, makulátlan szeme az igazságra felnyílt: mindaz, ami keletkezik, el is múlik.
    Amint a Magasztos a Tan kerekét megforgatta, a földistenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő,  sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a földistenek kiáltását meghallották, a négy nagykirály üdvrivalgásban tört ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a négy nagykirály kiáltását meghallották, a harminchárom istenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a harminchárom istenek kiáltását meghallották, a megbékélt istenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a megbékélt istenek kiáltását meghallották, a boldogságban időző istenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a boldogságban időző istenek kiáltását meghallották, a teremtésnek örvendő istenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a teremtésnek örvendő istenek kiáltását meghallották, a mások teremtése fölött uralkodó istenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. – Amikor a mások teremtése fölött uralkodó istenek kiáltását meghallották, a Brahmát kísérő istenek üdvrivalgásban törtek ki:
    – Benáresz közelében, Iszipatana mellett, az Őzek ligetében a Magasztos megforgatta a felülmúlhatatlan Tan kerekét, amelyet eddig a világon sem vándorszerzetes, sem pap, sem istenség, sem kísértő, sem teremtőisten, sem senki más nem állíthat meg. Ebben az órában, ebben a percben, egyetlen másodperc alatt elérte e kiáltás még Brahmá birodalmát is, és ez a tízezerszeres világrendszer rázkódott, rázkódott és megrendült, és végtelen, mérhetetlen fény ragyogott föl a világban,
fölülmúlva még az istenek sugárzó fényét is.
    Akkor a Magasztos ezt az ünnepélyes kijelentést tette:
    – Kondannya valóban megértette! Kondannya valóban megértette!
    Így nyerte el Kondannya a nevét: Annyáta-Kondannya – Kondannya, aki tud.

 

(fordította: Farkas Pál)

 

Cimke: 
fordítás, farkas pál