(Vīmaṁsaka sutta)

 

Így hallottam. Egyszer a Magasztos Szávatthí közelében, a Dzséta-ligetben, Anáthapindika kertjében időzött. Ott a Magasztos így szólította meg a szerzeteseket:
    – Szerzetesek.
    – Tiszteletreméltó urunk – válaszolták ők. A Magasztos ezt mondta:
    – Szerzetesek, egy vizsgálódó szerzetes, aki nem tudja, hogyan mérje föl más ember tudatát, vizsgálat alá vetheti a Beérkezettet azért, hogy kiderítse, vajon tökéletesen megvilágosodott-e vagy sem.
    – Tiszteletreméltó urunk, tanításunk a Magasztosban gyökerezik, a Magasztos az útmutatója, a Magasztos a menedéke. Jó lenne, ha a Magasztos elmagyarázná e szavak jelentését. Miután hallották a Magasztostól, a szerzetesek megtartják emlékezetükben.
    – Akkor hallgassatok ide, szerzetesek, és jól figyeljétek, amit mondok.
    – Igen tiszteletreméltó urunk – felelték a szerzetesek. A Magasztos ezt mondta:
    – Szerzetesek, egy vizsgálódó szerzetes, aki nem tudja, hogyan mérje föl más ember tudatát, így vetheti vizsgálat alá a Beérkezettet kétféle állapotot, a szemmel és füllel megismerhető állapotokat illetően: találhatók-e a Beérkezettben szemmel vagy füllel megismerhető tisztátalan állapotok vagy nem? Amikor megvizsgálja, rájön: nem találhatók a Beérkezettben szemmel vagy füllel megismerhető szennyezett állapotok.
    Mikor rájön erre, így vizsgálja tovább: találhatók-e a Beérkezettben szemmel vagy füllel megismerhető vegyes állapotok vagy nem? Amikor megvizsgálja, rájön: nem találhatók a Beérkezettben szemmel vagy füllel megismerhető vegyes állapotok.
    Mikor rájön erre, így vizsgálja tovább: találhatók-e a Beérkezettben szemmel vagy füllel megismerhető tiszta állapotok vagy nem? Amikor megvizsgálja, rájön: találhatók a Beérkezettben szemmel vagy füllel megismerhető tiszta állapotok.
    Mikor rájön erre, így vizsgálja tovább: ez az igen tiszteletreméltó ezeket a kedvező állapotokat hosszú időn át vagy csak időlegesen valósította meg? Amikor megvizsgálja, rájön: ez az igen tiszteletreméltó ezeket a kedvező állapotokat hosszú időn át valósította meg, nem csak időlegesen.
    Mikor rájön erre, így vizsgálja tovább: ez az igen tiszteletreméltó úgy tett szert ismertségre és hírnévre, hogy (az ezekkel járó) veszélyek is fellelhetők benne vagy nem? Szerzetesek, mivel mindaddig, amíg egy szerzetes nem tesz szert ismertségre és hírnévre, (az ezekkel járó) veszélyek nem lelhetők fel benne, de amikor szert tesz ismertségre és hírnévre, (az ezekkel járó) veszélyek is fellelhetők benne. Amikor megvizsgálja, rájön: ez az igen tiszteletreméltó szert tett ismertségre és hírnévre, de (az ezekkel járó) veszélyek nem lelhetők fel benne.
    Mikor rájön erre, így vizsgálja tovább: ez az igen tiszteletreméltó félelem nélkül zabolázza meg magát, nem félelemből, szenvedélymenetes, nem merül érzéki élvezetekbe, mert megsemmisítette a szenvedélyeket?
    Nos, szerzetesek, ha mások így kérdeznék azt a szerzetest: mik a tiszteletreméltó indokai, mik a bizonyítékai, hogy azt mondja: ez az igen tiszteletreméltó félelem nélkül zabolázza meg magát, nem félelemből, szenvedélymenetes, nem merül érzéki élvezetekbe, mert megsemmisítette a szenvedélyeket? Helyesen válaszolva az a szerzetes így válaszolna: lakjék ez az igen tiszteletreméltó a közösségben vagy egyedül, míg néhányan ott jó úton járnak, néhányan rossz úton járnak, és néhányan tanítványokat gyűjtenek maguk köré, míg néhányan láthatóan anyagi dolgokkal törődnek, néhányan pedig anyagi dolgoktól szennyezetlenek, mégis az a tiszteletreméltó senkit sem utasít el ezek miatt. Én pedig a Magasztos saját szájából hallottam és értesültem: félelem nélkül zabolázom meg magam, nem félelemből, szenvedélymenetes vagyok, nem merülök érzéki élvezetekbe, mert megsemmisítettem a szenvedélyeket.
    A Beérkezettet erről így lehet tovább kérdezni: található-e a Beérkezettben bármiféle szemmel vagy füllel megismerhető szennyezett állapot vagy nem? A Beérkezett így válaszolna: a Beérkezettben nem található semmiféle szemmel vagy füllel megismerhető szennyezett állapot.
    Ha megkérdeznék: található-e a Beérkezettben bármiféle szemmel vagy füllel megismerhető vegyes állapot vagy nem? A Beérkezett így válaszolna: a Beérkezettben nem található semmiféle szemmel vagy füllel megismerhető vegyes állapot.
    Ha megkérdeznék: található-e a Beérkezettben bármiféle szemmel vagy füllel megismerhető tiszta állapot vagy nem? A Beérkezett így válaszolna: a Beérkezettben megtalálhatók a szemmel vagy füllel megismerhető tiszta állapotok. Ez az én utam, ez az én területem, mégsem azonosulok vele.
    Szerzetesek, a tanítót, aki így beszél, a tanítvány felkeresheti, hogy hallja a Tanítást. A tanító tanítja neki a Tant, annak egyre magasabb szintjeit, annak egyre finomabb szintjeit, sötét és világos megfelelőit. Ahogy a tanító ily módon tanítja a Tant egy szerzetesnek, e Tan egy bizonyos tanítása terén szerzett közvetlen tudása révén, a szerzetes a tanításokat illetően kiteljesedik. Bizalmát ily módon helyezi a tanítóba: a Magasztos tökéletesen megvilágosodott, a Tant a Magasztos jól fejtette ki, a Közösség helyes úton jár.
    Nos, ha mások így kérdeznék azt a szerzetest: mik a tiszteletreméltó indokai, mik a bizonyítékai, hogy azt mondja: a Magasztos tökéletesen megvilágosodott, a Tant a Magasztos jól fejtette ki, a Közösség helyes úton jár? Helyesen válaszolva az a szerzetes így válaszolna: ezúttal, szerzetesek, felkerestem a Magasztost, hogy halljam a Tanítást. A Magasztos tanította nekem a Tant, annak egyre magasabb szintjeit, annak egyre finomabb szintjeit, sötét és világos megfelelőit. Ahogy a Magasztos ily módon tanította nekem a Tant, e Tan egy bizonyos tanítása terén szerzett közvetlen tudásom révén, a tanításokat illetően döntésre jutottam. Bizalmam ily módon helyeztem a tanítóba: a Magasztos tökéletesen megvilágosodott, a Tant a Magasztos jól hirdetette, a Közösség helyes úton jár.
    Szerzetesek, ha bárki hitét a Beérkezettben elülteti, meggyökerezteti, megalapozza ezen indokok, jellegzetességek és ismertetőjegyek által, akkor hitét indokok által alátámasztottnak, szemléletben gyökerezőnek, szilárdnak mondják, nem győzi azt le egyetlen remete vagy pap, istenség, vagy ördög, vagy teremtőisten, senki sem e világon. Szerzetesek, ily módon történik a Beérkezett vizsgálata a Tanításnak megfelelően, és ily módon vethető a Beérkezett alapos vizsgálat alá a Tanításnak megfelelően.
    Ezt mondta a Magasztos. A szerzetesek elégedetten örvendeztek szavait hallva.

 

(fordította: Farkas Pál)

 

Cimke: 
fordítás, farkas pál