A budapesti egyetemen bölcsésztudományi doktorátust nyert. 1918-ban Györffy István és László Gábor társaságában Kisázsiában vezetett expedíciót, amelynek célja többek között Észak-Anatólia és Samsun vidékének néprajzi, antropológiai és földtani feltárása volt.

Az expedíció eredményes befejezését megakadályozta az, hogy az antant-hatalmakkal fegyverszünetet kötő török kormány az angolok kívánságára internálta a konstantinápolyi magyar kolóniát. Lénárd Jenő szabadkőműves kapcsolatai révén sikerült biztosítani az internáltak hazatérését. 1919-20-ban Fiuméban az Atlantica Hajózási Társaság képviselője volt, 1921-ben Bécsbe költözött. A buddhista tanokkal foglalkozó munkája a buddhizmus első teljes magyar filozófiai és történeti szintézise. Főbb műve: Dhammó. Bevezetés a Buddha tanába, Vol. 1., Budapest: 1911; Vol. 2., Budapest: 1913.

Irodalom:
Felvinczi Takács Z., Dhammó. Lénárd Jenő könyve (Nyugat, 1914)
Györffy I., A Lénárd-féle kisázsiai expedíció (Kőrösi Csoma Archívum, 1921. I.)

(Magyar Életrajzi Lexikon)

Forrás: terebess.huwikipedia