Stein Aurél 1862-ben született Pesten. Középiskoláit Drezdában és Pesten végezte, és már ekkor nagy érdeklődést mutatott a filológia iránt. Egyetemi tanulmányait Ausztriában, Németországban és Angliában végezte el, miközben számos nyelvet megtanult. Ezt követően a Ludovika Akadémia önkéntese volt, ahol megismerkedett a terepfelvétel és a térképkészítés alapvető fogásaival. 1887-ben avatták bölcsészdoktorrá, és ezután rögtön angol szolgálatba állt. Akadémiai székfoglalóját 1897-ben tartotta meg Budapesten.

1887-ben került Indiába, ahol először a lahori Pandzsáb Egyetem kollégiumának vezetőjeként dolgozott, valamint a szanszkrit nyelv és irodalom tanára volt. 1899-ben meghívást kapott a kalkuttai egyetemre, itt készítette elő nagy ázsiai expedícióit. Első felfedezőútja után 1907-ben az indiai Északnyugati Határtartomány régészeti felügyelőjévé nevezték ki. 1909-ben egy időre visszatért Európába, és ekkor Budapesten is előadást tartott a Magyar Földrajzi Társaság felkérésére. 1912-ben V. György angol király munkájának elismeréseként az Indian Empire-rend Knight Commander-évé nevezte ki (lovaggá ütötték), és ez a sir főrang viselésére jogosította fel. Munkásságát ettől kezdve világszerte figyelemmel kísérték, és számos egyetem díszdoktorává avatták.

Jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki. Első tudományos műve 1894-ben jelent meg, amelyben a kasmíri mahárádzsa dzsammui könyvtárának szanszkrit iratait dolgozta fel. Itthon az 1908-1909-ben megjelent műveiből (Homokba temetett városok, Közép-ázsiai utam) ismerhették meg az olvasók legkorábbi expedíciójának eredményeit. 1912-ben Londonban jelent meg Serindia című ötkötetes műve, amelyben kutatásainak eredményeit nagy részletességgel, komplex és modern tudományos szemlélettel mutatta be. Későbbi útjait is több művében (Indiából Kínába, 1925; Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz, 1929; Ősi ösvényeken Ázsiában, 1935; Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajzi és újabb kutatóutazások világában, 1935) igyekezett megörökíteni.

Utolsó éveit Kasmírban töltötte, ahol hatalmas gyűjteményét rendszerezte, miközben kisebb utakra továbbra is vállalkozott. Itt hunyt el 1943-ban, könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Stein Aurél hatvan évig volt filológus, miközben ötvenöt éven át világhírű felfedező, geográfus és régész.

Horányi Gábor

 

Forrás: http://www.oszk.hu/idoszaki-kiallitasok-archivuma-2012