Szerb János tibetista 1977-1982 között a Magyar Tudományos Akadémia Altajisztikai Kutatócsoportjában dolgozott, s tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Belső-Ázsia Tanszékén.

Ezt az időszakot követően a Bécsi Egyetem Kelet-Ázsiai Intézetébe került, mint a buddhista tudományok kutatója. Elnyert egy kinevezést: Forschungsstelle für Kultur-und Geistesgeschichte Asiens, s ott folytatta oktatói és kutatói tevékenységét. Tudományos kutatásának fő területe a klasszikus tibeti irodalom volt. Előkészítette Bu szton híres Cshosz 'bjungjának újra kiadását a Comparative Study of Tibetan Historical Sources ("Tibeti történeti források összehasonlító tanulmányai") című sorozat első köteteként. Ez a műve már csak halála után látott napvilágot. Tervei szerint a sorozat közzétette volna számos tibeti történeti forrás kritikai kiadását, teljes vagy részleteinek fordítását és elemzését. Sajnálatosan korai távozása derékba törte a programot. Csak remélni lehet, hogy kutatásának lesz folytatója.

Művei:

 • On the activity of Sa skya pandita. In: Aris, M. - Aung San suu Kyi (szerk.), Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson.
 • Proceedings of the International Seminar on Tibetan Studies ,Oxford: 1979; Warminster: 1980
 • Some notes on the events of the years 1251-1254. In: Acta Orientalia Hungarica 34, 1980, pp 263-285.
 • The "patron-patronized" relationship. In: Soundings in Tibetan Civilization, Manohar: 1985, pp 165-173.
 • Apropos of Tolui. In: Sagaster, K. - Eimer, H. (szerk.), Religious and Lay Symbolism in the Altaic World and Other Papers. Proceedings of the 27th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Walberberg, June 12th to 17th, 1984. Wiesbaden: 1989, pp 365-378.
 • Works of Alexander Csoma de Kőrös. In: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, 1977, pp 23-26.
 • Articles in Asia Major related to Tibetan studies. In: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, 1978, pp 27-31.
 • Retrospective bibliographies related to Tibetan Studies. In: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, 1979, pp 62-10.
 • A bibliography of articles on Tibetan and Inner Asian studies (1977-79). In: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, 1980-83, pp 5-110.
 • A note on the Tibetan-Uigur treaty of 822/823. In: Steinkellner, E. - Tauscher, H. (szerk.), Contributions on Tibetan language, history and culture. Proceedings of the Csoma de Kőrös Symposium held at Vienna-Velm Austria, 13-19 September 1981. Vol. I., Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde. Hrsg. Von E. Steinkellner, Wien: 1983, pp 375-387.
 • Two Notes on the Sources of the Chos-'byung of Bu-ston Rin-chen-grub. In: Epstein, L. - Sherburne, R. F. (szerk.), Reflections in Tibetan Culture. Essays in Memory of Turrell V. Wylie. Studies in Asian Thought and Religion, Vol. 12. Lewiston: 1990, pp 143-148.
 • A Buddhist Terminological Dictionary. The Mongolian Maha-vyutpatti. (Sárközi Alizzal). Budapest/Wiesbaden: Akadémiai kiadó és Otto Harrassowitz Verlag, 1990
 • On the Nepalese Wife of Srong btsan sgam po (előkészületben)
 • Bu Ston's History of Buddhism in Tibet. In: Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens, Nr. 5, Wien: Verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften, 1990, p 214.

Szerb Jánost barátai, ismerősei egy kicsit hobónak tartották. Ennek ellentmond az a komoly, mélyenszántó tudományos munka, amelyet hátrahagyott. „Mindig úgy éreztem, hogy senkit és semmit nem vesz komolyan - és arra sem tart igényt, hogy őt komolyan vegyék” - írta róla Petri György a verseihez írt utószavában. Merthogy költő is volt. Ha megszólalnék című kötete már halála után, 2000-ben jelent meg, bár valamennyi verse bécsi útja, 1982 előtt íródott. Hadd álljon itt egy:

Emlékezés egy különös nyár-éjszakára

valamelyik év
valamelyik tél
valamilyen lakás
valahova haza

El!

Sárközi Alice