Újabb közösséggel bővült A Tan Kapuja Buddhista Egyház, amely így már tíz buddhista közösség szövetségeként működik tovább. A Tan Kapuja Buddhista Egyház 2017. március 13-án megtartott Egyház Tanácsi ülésén a megjelentek egyhangúlag támogatták a Jungdrung Ten Gye Dü De - Magyarországi Bönpo Közösség felvételét az egyházba, valamint a közösség vezetőjeként Csáki Eörs felvételét az Egyházi Tanácsba.


Mint az a Jungdrung Ten Gye Dü De - Magyarországi Bönpo Közösség csatlakozási kérelméből is kiderült, a közösség tagjai nagyra becsülik a huszonöt éves múlttal rendelkező A Tan Kapuja Buddhista Egyház erőfeszítéseit a buddhista hagyományok terjesztésére és megőrzésére, illetve támogatásukat a magyarországi buddhista élet minden területén, és nem utolsósorban, hogy évek óta közösségüknek is nagylelkű segítséget adnak azzal, hogy befogadják a közösség programjait.

Az öt nagy tibeti buddhista iskola közül, a Jungdrung Bön rendszerének a tanításait követik, a Gyalwa Menriwa hagyomány előírásai szerint. Gyökérmesterük és spirituális vezetőjük Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche, aki támogatásával, áldásával jött létre és működik jelenleg is a szangha. Szellemileg kötődnek és szoros kapcsolatot ápolnak anyakolostorukkal, a Triten Norbutse Monastery-vel, és a franciaországi Congregation Shenten Dargye Ling-gel. 2006 óta működnek, és évente több alkalommal szerveznek tanításokat, elvonulásokat, amik vezetésére a Jungdrung Bön hagyomány képzett szerzeteseit hívják el. Az utóbbi években a Magyarországi Dzogcsen Közösséggel közös szervezésben is csináltak programokat, legutóbb a hagyományuk egyik neves szerzetesét hívták el a Főiskolára, hogy az felajánlásos alapon, nagy közönség előtt beszéljen a dzogcsenről. Ezen kívül jó kapcsolatot ápolnak a szintén A Tan Kapuja Buddhista Egyház tagközösségének számító Lingmincha Magyarország Közösséggel is, akikkel együtt szokták megtartani a jeles bönpo ünnepeket. Hetente kétszer tartanak közösségi gyakorlást, ami lehetőséget teremt a tanult meditációs technikák elmélyítésére, és amiknek már hosszú évek óta A Tan Kapuja Buddhista Főiskola ad helyszínt.

Folyamatosan dolgoznak különféle bön szövegek fordításán, hogy mindezek elérhetővé váljanak a gyakorló közösség és az érdeklődők számára. 2016 decemberében elindult a Jungdrung Ten Gye Dü De saját honlapja is (www.jungdrungbon.hu), amelynek célja a magyar nyelvű érdeklődők számára széleskörű információt nyújtani a bönről, a hagyomány tükrében, illetve megosztani a legfrissebb híreket, eseményeket a nemzetközi bön életről. Az utóbbi években a gyakorlók és a programok számának folyamatos növekedése arra indította őket, hogy keretet adjanak a szangha működésének, és kérésükre gyökérmesterük egy névvel is megajándékozta őket. Céljuk, a jungdrung bön hagyomány átadása tiszta, hiteles formában, illetve lehetővé tenni az ezzel kapcsolatos tanulást, elmélkedést és gyakorlást.
 
Mivel hosszú évek óta gyakorolnak a Főiskolán, így közösségük összeforrt a helyi élettel, tagjaik átjárnak az egyház és a többi tagközösség által szervezett különféle programokra, illetve a múltban is, és jelenleg is több tagjuk tanult és végzett a Főiskolán. Szívesen dolgoznak együtt A Tan Kapuja Buddhista Egyházzal, támogatva annak céljait, minden érző lény javáért, és folytatják a Bön, ezen gazdag spirituális hagyomány, értékes tanításainak megismertetését az aziránt érdeklődőkkel.

Köszöntjük őket A Tan Kapuja Buddhista Egyházban!