Professzori címet kapott A Tan Kapuja két tanítója: Dobosy Antal és Farkas Pál.

Mireisz László, az Egyházi Tanács elnöke és Karsai Gábor, a Főiskola rektora az Egyházi Tanács és a Főiskola Tudományos Tanácsának és Szenátusának jóváhagyásával 2019. február 28-án Tiszteletbeli Professor Emeritus Buddhologiae címet adományozott Dobosy Antal Dharma mester, A Tan Kapuja Zen Közösség apátja, a Főiskola alapító rektora és Farkas Pál Dharma tanár, A Tan Szigete Közösség – Dhammadípaszangha vezetője, a Főiskola alapító dékánja és későbbi rektora, főigazgatója részére. 

A Tiszteletbeli Professor Emeritus Buddhologiae (professor emeritus buddhologiae honoris causa) belső főiskolai cím adományozható annak az egyházi minősítéssel rendelkező személynek, aki a kitüntető címet A Tan Kapuja Buddhista Egyház által elismert munkássággal és a Főiskola érdekében kifejtett 25 éves oktató, illetve vezetői tevékenységével kiérdemelte. 

A Tiszteletbeli Professor Emeritus Buddhologiae cím birtokosa egyházi, főiskolai vagy ezekhez kapcsolódó tevékenysége során a "professor emeritus buddhologiae honoris causa" címet, vagy a „Prof.e.b.h.c.” rövidítést használhatja.Köszönjük Pál és Antal elmúlt évtizedekbeli áldozatos tevékenységét, a további munkához jó egészséget, örömöt és szellemi kiteljesedést kívánunk.

Mireisz László TKBE elnök és Karsai Gábor TKBF rektor