A L’Harmattan kiadó gondozásában, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola anyagi támogatásával Tragikus voyeur - Filozófiai kísérletek címmel megjelent a Főiskola tanárának, Schreiner Dénesnek a legújabb kötete.

Röviden a könyvről:
“A szövegek az emberi létezés néhány alapvető jelenségét kívánják körüljárni. E horizonton belül bukkannak fel a sírás és a mosolygás, a halál és a gyász, a játék és az élet, az autózás és a városi tér, a testiség és a tárgyiság, vagy éppen a transzcendentális Harmadik alakzatai. E fenomének vizsgálata a mindennapi és a kivételes emberi tapasztalatok elemzésén keresztül történik, hogy feltáruljanak az ismerős mozzanatok ismeretlen apsektusai. … Így egy olyan fenomenológiai megalapozottságú antropológiához juthatunk, mely nemcsak az emberi létmód mélyebb megértését vonhatja maga után, hanem a világban létezés, a többi létezőhöz fűződő viszony új mintázatait is.”

A kötet megvásárolható a L’Harmattan-nál, valamint a nagyobb könyvesboltokban.
 
A Tan Kapujához köthető, A Tan Kapuja Kiadó gondozásában megjelent egyéb művek a közelmúltból:
Gunaratana Henepola: Az éber tudatosságról közérthetően  
Patrul Rinpocse: A megvilágosodás ékköve
Gen Loszang Szönám: Lam rim - A tudat békéjét és boldogságát megvalósító fokozatos ösvény
Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban (új kiadás)
Farkas Attila Márton: Céljainkon túl - 21. századi buddhista tanulmányok a tudat, az idő és a valóság természetéről
Porosz Tibor: Lótusz-szútra (új kiadás)
Fórizs László: Költészet vallás, filozófia és tudomány határán - Válogatott műfordítások 
Kovács Gábor, Zsolnai László: Magyar buddhisták - Beszélgetések az énről, a gazdaságról és a társadalomról
 
A kiadó közeljövőben megjelenő, tervezett kiadványai:
Szathmári Botond: A buddhizmus magyarországi elterjedésének korai szakasza
Németh Norbert: A buddhizmus eszméi (új kiadása)
Porosz Tibor: A buddhista pszichoterápia
Őszentsége, a XIV. Dalai Láma: Az univerzum egyetlen atomban - A tudomány és a spiritualitás kapcsolata