Kedves Barátaink!
Az utóbbi években többször fordultunk hozzátok a nehéz sorsú Kósa Sugár, nővére és fia, Dani megsegítése ügyében, hiszen Sugár az egyház 108 alapítójának egyike, és fiával együtt a főiskola első évfolyamának hallgatója volt. Sugár végső távozása miatt már fordultunk hozzátok kérelemmel, és köszönjük az adományaitokat, ami elég volt a kórházzal szemben fennálló tartozás és a hamvasztás költségeinek kiegyenlítéséhez. Egyben köszönjük támogató jelenléteteket az egyházi búcsúztatón is. Jelenleg intéznénk a család születési unitárius hite szerinti egyházi búcsúztatását, majd ezt követő hamvasztásos temetését, erre azonban még meglehetős összeg hiányzik, mivel ezek a szolgáltatások az utóbbi időkben az általános járványhelyzetre tekintettel jelentősen megnövekedtek.

Mivel Sugár nővére már tavaly távozott, fia, a betegsége miatt igen korlátozottan cselekvőképes Dani sorsáról is gondoskodni kell, hiszen közeli rokonai nincsenek. Jó hír, hogy úgy tűnik, a hagyatéki tárgyalásig sikerül őt elhelyezni azon otthonok egyikében, amelyek mozgásában igen korlátozott, és balesetük óta semmiféle emléket megőrizni nem képes embereket is be tudnak fogadni, de rokkantnyugdíjához addig szükség lesz még egy kisebb havi kiegészítésre. Az ügyben utoljára ezekhez kérjük segítségeteket az Egyház alábbi számlaszámán: 10403181-49555454-54551052, szíveskedjetek a Közlemény rovatban a "Sugár" szót föltétlenül feltüntetni.
Segítségeteket és hozzájárulásotokat előre is köszönjük és nagyra becsüljük!
Baráti üdvözlettel: Mireisz László, Karsai Gábor, Farkas Pál