A röviden csak Tejútnak nevezett kezdeményezés eredetileg alapítványi, majd közalapítványi formában működött, és kezdettől azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan alternatív pedagógiai módszer kidolgozását segítse, amely ötvözi a keleti és nyugati pedagógia elveit.

Annak érdekében, hogy az ősi hagyományok – kitüntetetten a buddhizmus – erkölcsi, bölcseleti és gyakorlati tanításait az iskoláskorú generációnak közvetíthessük, és az átadást elősegítsük, elkezdtük egy buddhista szemléletű, nevelési és képzési tananyaggal és módszerrel rendelkező pedagógiai program kialakítását.

Ezzel párhuzamosan tanártovábbképzéseket indítottunk, hogy lehetővé váljon egy buddhista szemléletű óvoda és 12 osztályos iskola megalapítása. Fontos társadalmi küldetést látva ebben a megkezdett folyamatban, elkészült a Tejút Buddhista Tanoda alternatív általános iskola és középiskola alapkoncepciója.

A Nemzeti Civil Alapprogramon nyert támogatással tanulmányutat tehettünk az angliai Dharma Schoollal, Európa egyetlen (alsó tagozatos) buddhista általános iskolájával. Egy európai uniós program keretében a hazai alternatív pedagógiai kezdeményezések egyikeként ismerkedhettünk a többi programmal. 2006-ban jelent meg a Tejút-könyvek két kötete: Keleti természeti etika – környezeti nevelés, ökotudatosság; Keleti szemlélet és hagyomány az életvezetésben címekkel.

Buddhista gyerektáborainkban alkalmunk nyílik a folyamatosan csiszolódó szemlélet és gyakorlatok kipróbálására és alkalmazására. Az eddigi 15 táborunkban mintegy 700 gyermek vett részt, s a nyáriak mellett már ősszel és tavasszal is tarthatunk táborokat a gyermekek részéről felmerülő igény és érdeklődés eredményeként.

 Jelentős lépésnek bizonyult a Tejút-szemlélet és -módszertan további fejlesztése és terjesztése kapcsán, hogy az iskolai fakultatív hittanoktatás keretében egyre több iskolába hívják oktatóinkat. Elkészült a buddhista erkölcstanoktatás mintatanterve az általános iskolák 1–8. évfolyama számára, előkészületben van az oktatást segítő tankönyveink és munkafüzeteink megjelenése. Ebben a tanévben (2015-2016) az ország 27 iskolájában 55 csoportnak és összességében 223 7–13 éves gyermeknek tart heti rendszerességgel órát 12 oktatónk. A Tejút iskola önálló intézményként tehát még nem valósulhatott meg, de a buddhista szemlélet és gyakorlat mégis évről évre egyre több gyermekhez jut el.

 

A Tejút Buddhista Pedagógiai Központ tevékenységeiről bővebben:

Hit-, és erkölcstan oktatás

Gyerekfoglalkozások, gyerektáborok