A vallomás szavai tartalmazták mindazokat az életmódbeli szabályokat és előírásokat, melyeket a szerzetesnek a mindennapokban be kellett tartania. Ilymódon tudták megőrizni a Tan eredeti szellemét s a Közösséget formailag összetartó jellegzetességeket. Ennek az ősi szertartásnak a szövegét adjuk most közre olvasóinknak.