2019.10.09 18.00 - 20.00

adományalapú, lásd a leírást

Sákjámúni Buddha megjövendölte, hogy halála után nem sokkal megszületik egy megvilágosodott nagy mester, aki kimeríthetetlen tudását az érző lények javára fogja fordítani folyamatosan.

    "Apám a bölcsesség, anyám az üresség.
     Az országom a dharma országa.
     Nincsen kasztom és vallásos hitem.
     A lények zavarodottsága tart fönn szüntelen.
     Azért vagyok itt, hogy elpusztítsam
     a vágyat, a haragot és a nemtudást!"

              Guru Padmaszambhava (Guru Rinpócse)

Guru Rinpócse vezette be és szilárdította meg a háromrétű buddhista ösvényt (szútra, tantra és dzogcsen) Tibetben.

Legyőzte és fogadalommal kötötte meg a helyi démonokat és szellemlényeket, akik megakadályoztak a létezést meghatározó szenvedést megszüntető buddhista tanítások elterjedését. Többüket Tanvédelmezővé tette és nagyon fontos feladatokat bízott rájuk.

Guru Rinpócse tetszőleges számú formát ölthet valamennyi létbirodalomban. Határtalanul jelenhet meg bármilyen különös formában. Megnyilvánulása és tanítási módja az érző lények mentális problémái szerint változnak.

A hétköznapi értelemben a tevékenységeit "csodának" nevezik, de az abszolút valóság szempontjából ezek nem szokatlan jelenségek. Ezek a valódi természet természetes, spontán tevékenységei. A megvalósítás szempontjából normálisak, a mindennapi tevékenységeink szemszögéből kissé furcsák és természetellenesek.

Amikor Guru Rinpócse megjelent a földön, emberként mutatkozott. Annak érdekében, hogy felszámoljuk a dualista fogalmakhoz kötődő ragaszkodásunkat és feloldjuk a komplex neurotikus hajlamainkat, néhány rendkívüli megnyilvánulást is megnyilvánított és így tanított.
Ha megpróbáljuk összehasonlítani állapotunkat és képességeinket Guru Rinpócse és más megvilágosodott lények állapotával, nagy nehézségekbe ütközünk.

Tevékenységeink dualista gondolatokon és szokásmintákon alapulnak, míg Guru Rinpócse tevékenységei spontán módon merülnek fel a valódi természet nagy tökéletességéből. A nemduális tevékenységek a dualista megértés körében érthetetlenek.

Ezen az előadáson Lama Vadzsranátha ezt a kérdéskört járja körbe, ahol bemutatja Guru Padmaszambhava 8 megnyilvánulását, amin keresztül vezette be a tanításokat Tibetbe és tanította az érző lényeket.

Az előadás felajánlás alapú - viszont kérjük a megjelenteket, hogy a Láma költségeihez járuljatok hozzá legalább 2.000 forinttal!

Köszönjük!John Mhyrdin Reynolds - Lama Vadzsranátha további budapesti elvonulásai:

DZOGCSEN A TIBETI BUDDHISTA ÉS BÖN HAGYOMÁNYBAN
2019 október 5. - 6. szombat-vasárnap 14:00-20:00
Sambhala Tibet Központ
Facebook esemény

LÁTOMÁS A SÖTÉTBEN - SÖTÉT ELVONULÁS A DZOGCSENBEN
2019 október 12.-13. szombat-vasárnap 14:00-20:00
Sambhala Tibet Központ
Facebook esemény