A "21 film elemzése a szellemi tradíciók mentén" c. könyvének bemutatóján a szerzővel Vég Csaba, a Más/Kép Filmklub és a Modus Concordiae csoport vezetője beszélget.

A szerző a kiválasztott filmeket mindenekelőtt a szellemi tradíciók tanításai mentén elemzi. E tanítások olykor vallásos burokban, spirituális tudásként, máskor filozófiai bölcseletként vagy a világ jelenségeinek összefüggéseit leírni, megvilágítani szándékozó orákulumrendszerként merülnek fel, az adott tradíció fókusza szerint. Elsősorban a filmek azon elemei, dramaturgiai motívumai kerülnek célkeresztbe, amelyek az esetlegesen hiányzó háttér-információk nélkül nehezen érthető kulturális kódokat, szimbólumokat jelölnek, amelyek a nézőt kérdésfeltevésre ösztönzik, valamely rejtélyre utalnak, illetve rendszerszintű összefüggésekre mutatnak rá. Nem véletlen, hogy a válogatásba több távol-keleti film is bekerült, amelyekkel sok esetben nehezebben birkózik meg az európai kultúrában nevelkedett néző.

Részleteket láthatunk a filmekből és a könyv megvásárlására is lesz mód.

Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit!

Részvételi szándékot könyvtárunk befogadóképessége miatt kérjük jelezni — ha örvendetesen sokan lennénk, átmegyünk a Főiskolára.