2019.07.08 18.00 - 20.00

ajánlott hozzájárulás: 2000 Ft

John Myrdhin Reynolds dzogcsen tanítása A Tan Kapuján.

Több előadásból álló előadássorozat, melynek a többi része leírását az alábbi oldalon lehet megtalálni:
http://www.tibet.hu/epocha-reszletek/john-reynolds-szemdzin-es-rusen-gyakorlatok-20190629

John Myrdhin Reynolds (Láma Vadzsranatha) író és előadó, aki szanszkrit és tibeti nyelvet, buddhista filozófiát és összehasonlító vallástant tanult különböző amerikai egyetemeken. Tíz évet töltött hindu ashramokban és buddhista kolostorokban Indiában és Nepálban, ahol több különböző hagyomány meditációs módszereit kutatta és gyakorolta legfőképpen a tibeti dzogcsen hagyományra koncentrálva. 1974-ben a tibeti buddhizmus nyingmapa rendjének ngakpa lámájává avatták. Azóta sokfelé tanított Európában és Amerikában, ahol előadásokat tartott és kurzusokat vezetett a buddhista meditáció és az egyéni út témakörében. A dzogcsen témakörében számos tibetiből készített fordítása jelent meg nyomtatásban, mint például a The Alchemy of Realization (A megvalósítás alkímiája), The Cycle of Day and Night (Nappal és éjszaka körforgása), Self-Liberation (Önfelszabadítás), The Golden Letters (Az aranybetűk), The Oral Tradition of Zhang-zhung (Sangsung szóbeli hagyománya), Witches and Dakinis (Boszorkák és dákiník), valamint a hamarosan megjelenő Path of the Clear Light (A tiszta fény ösvénye) és a Space, Awareness, and Energy (Tér, éberség és energia).