(Ádittaparijája szutta)

 

Így hallottam. Egyszer a Magasztos ezer szerzetessel Gajá közelében, Gajászíszánál időzött. Akkor a Magasztos a szerzetesekhez a következő szavakat intézte:
    – Ó, szerzetesek, minden lángban áll. Mi minden áll lángban, ó, szerzetesek?
    Ó, szerzetesek, lángban áll a szem, lángban áll a látvány,
lángban áll a látás, lángban áll a szem érzékelése, lángban állnak a szem érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.
    Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.
    Ó, szerzetesek, lángban áll a fül, lángban áll a hang, lángban áll a hallás, lángban áll a fül érzékelése, lángban állnak a fül érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.
    Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.
    Ó, szerzetesek, lángban áll az orr, lángban áll a szag,lángban áll a szaglás, lángban áll az orr érzékelése, lángban állnak az orr érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.
    Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.
    Ó, szerzetesek, lángban áll a nyelv, lángban áll az íz, lángban áll az ízlelés, lángban áll a nyelv érzékelése, lángban állnak a nyelv érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.
    Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.
    Ó, szerzetesek, lángban áll a test, lángban áll a tapintásérzet, lángban áll a tapintás, lángban áll a test érzékelése, lángban állnak a test érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.
    Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.
    Ó, szerzetesek, lángban áll az elme, lángban állnak a dolgok, lángban áll a tudomásszerzés, lángban áll az elme érzékelése, lángban állnak az elme érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.
    Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.
    Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a szemtől, elfordul a látványtól, elfordul a szem tudatosságától, elfordul a szem érzékelésétől, elfordul a szem érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés. 
    Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a fültől, elfordul a hangtól, elfordul a fül tudatosságától, elfordul a fül érzékelésétől, elfordul a fül érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.
    Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul az orrtól, elfordul a szagtól, elfordul az orr tudatosságától, elfordul az orr érzékelésétől, elfordul az orr érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az
újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.
    Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a nyelvtől, elfordul az íztől, elfordul a nyelv tudatosságától, elfordul a nyelv érzékelésétől, elfordul a nyelv érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.
    Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a testtől, elfordul a tapintásérzettől, elfordul a tapintástól, elfordul a test érzékelésétől, elfordul a test érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.
    Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul az elmétől, elfordul a dolgoktól, elfordul a tudomásszerzéstől, elfordul az elme érzékelésétől, elfordul az elme érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.
    Így szólt a Magasztos. Az ezer szerzetes elégedetten örvendezett a Magasztos szavain. Amikor e Tan-kifejtés elhangzott, az ezer szerzetes elméje megszabadult a befolyásokhoz való ragaszkodástól.

 

(fordította: Farkas Pál)

Cimke: 
fordítás, farkas pál