A Tan Kapuja Buddhista Egyházban néhány éve megkereséseket kapunk elítéltek részéről börtön-pasztorációra. Az elítéltek érdeklődnek a buddhizmus tanítása iránt, és kérik, hogy könyveket, illetve egyéb írásos anyagokat és szertartási tárgyakat juttassunk el nekik, hogy tudásukat elmélyíthessék.

Többen kifejezték azt az óhajukat is, hogy életvezetési tanácsokat kaphassanak, illetve megismertessük őket azokkal az egyszerű vallási gyakorlatokkal, elsősorban a meditációval, amelyeket jelen körülményeik között is gyakorolhatnak. Néhány kapcsolatokkal nem rendelkező elítélt esetében igyekszünk segítséget nyújtani a szükségletek kielégítésében is. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Fogvatartási Ügyek Főosztályával fölvett kapcsolat alapján fordulunk az érintett büntetés-végrehajtási intézményekhez.

Börtönpasztorációval meghatalmazott kollégáink munkáját nagyban megkönnyítené egy Együttműködési megállapodás az érintett intézményekkel, elsősorban a látogatások, illetve missziós csomagok küldése tekintetében. Tapasztalataink szerint azonban erre csak akkor kerülhet majd sor, ha megfelelő számú megkeresést kapunk. Egyelőre az adott intézmény börtönlelkészének bevonásával építjük ki kapcsolatainkat.

A börtönpasztoráció vezetője Farkas Pál, eddig az alábbi intézményekben végeztünk munkát elítéltekkel: Budapesti Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Tiszalöki Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét), Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete (Tököl). A pasztorációban eddig Bara Oszkár, Horváth Zsófia, Jakab Gábor, Járos Zoltán, és Rába Géza vett részt.

+36 (1) 280-6712
Farkas Pál
info@tkbe.hu