A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola közössége 2018. február 13-án elveszítette egyik régi tanítóját, Becker Zsuzsannát​, aki élete 54. évében távozott a létforgatagból. Egy érdemes élet zárult le hosszan és türelmesen viselt betegséggel és szenvedéssel. A hátramaradottak – hajdani párja, Berhidai Tamás és gyermekei, Anna, Matyi, Samu, Bori, Juli és Etus, valamint unokái – erős támaszukat veszítették el.

Zsuzsa a főiskola korai időszakában évekig tanította az angol nyelvet, kedves és derűs egyénisége, törhetetlen optimizmusa, fáradhatatlansága, legbelülről jövő természetes segítőkészsége sok barátot szerzett számára. De legigazibb hivatását anyaként élte meg, gyermekeire kisugárzó szeretetéből egész környezete épült. Kísérje további útját áldás!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola igyekszik megfelelő segítséget nyújtani a családnak, de kérjük mindazokat a barátokat és ismerősöket, akik élete iránt érzett tiszteletüket a segítség valamilyen formájával ki szeretnék fejezni, tegyék azt meg, lehetőleg mihamarabb, a család számára legnehezebb időkben, legyen az akár csak egy együttérző gondolat.

Az Egyház gyűjtést indít ennek érdekében, az adományokat A Tan Kapuja Buddhista Egyház számlaszámára: 
Kereskedelmi és Hitelbank, számlaszám: 10403181-49555454-54551052 kérjük befizetni, föltüntetve rajta a „Berhidai család” megjegyzést.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek nagylelkűségéért!

Mireisz László,​ Cser Zoltán,​ Farkas Pál