A Tan Kapuja és a Buddhista Misszió képviselőinek aláírásával 2018. szeptember 3-án, a résztvevők megalapították a MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítványát.

A MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a buddhista elveket követő időskorú, szociálisan rászoruló természetes személyeknek, függetlenül attól, hogy melyik buddhista közösség tagjai, vagy formális tagság nélkül mely buddhista közösség hagyományait gyakorolják.

Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közé tartoznak:

  • gyakorlási lehetőség és dharma oktatás biztosítása az alapítók által fenntartott, vagy működtetett intézményekben,

  • klubfoglalkozások támogatása a foglalkozások helyszínének és tárgyi eszközeinek biztosításával,

  • az egészségi állapotuk miatt rászorulókat segítő szolgálat(ok) szolgáltatási költéségeihez való hozzájárulás,

  • az időskoruk és szociális helyzetük miatt rászorulók részére anyagi és/vagy természetbeni segítség nyújtása,

  • a halálra való felkészüléshez, az átkeléshez segítségnyújtás, illetve a buddhista temetési szertartás lebonyolítása, a halott emlékének gondozása,

  • buddhista idősek otthona, integrált ellátás, nemzedékek egymást segítő tevékenységén alapuló intézmény létrehozása, működtetése, támogatása.

Az alapítványt két bejegyzett buddhista egyház A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség hozta létre. Az alapítvány elnöke A Tan Kapuja Buddhista Főiskola egykori rektora, A Tan Kapuja Buddhista Egyház volt igazgatója, Farkas Pál.