Nagy örömünkre szolgál, hogy megírhatjuk: pár évvel az első megjelenés után, új borítóval, de azonos tartalommal újra a boltok polcaira került Porosz Tibor: A buddhizmus lexikona.

Porosz Tibor 1996 óta tanít A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, melynek a 2000-es évek elején négy évig a főigazgatója is volt. Szerteágazó tudásának egy jelentősebb darabját osztja most meg az olvasókkal ebben a könyvében. A korábban mindössze párszáz példányban megjelent, hiánypótló lexikont egy hónap elteltével már lehetelenség volt beszerezni, így kézenfekvő volt annak újrakiadása, immár sokkal nagyobb példányszámban. A lexikon A Tan Kapuja Buddhista Egyház gondozásában került újrakiadásra.

A buddhizmus lexikona - A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai megvásárolható A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzetboltjában, a Dákini Könyvesboltban, valamint a nagyobb könyvesboltokban is.

A 400 oldalas lexikonról most álljon itt a kötet hátoldalán található szöveg:

"Ez a lexikon arra vállalkozik, hogy magyar nyelven először átfogó bevezetést nyújtson abba a fogalmi rendszerbe, amely a Buddha tanítóbeszédeit magában foglaló „páli kánonban” és a hozzá fűzött kommentárokban található. Mindez nem helyettesítheti a meditáció során tapasztalható saját élményeket, csupán megkönnyítheti azok értelmezését.
 
A könyvet haszonnal forgathatja a Buddha tanításait követő éppúgy, mint a tudományos szemléletet képviselő vallástörténész, filozófiatörténész, pszichológus, indológus, vagy az általános műveltségét bővíteni kívánó érdeklődő.
 
A lexikon eredeti forrásokból gyűjtött 1300 címszava betekintést enged a legalapvetőbb kanonikus és posztkanonikus szövegekbe, a meditáció végzésére vonatkozó hagyományos útmutatásokba, a gyakorlási módok, az erkölcsi magatartások különböző formáiba, az alapvető üdvtani fogalmakba, a kozmológiai rendszer leírásaiba, a pszichológiai, a filozófiai, a hermeneutikai, a nyelvfilozófiai, valamint az ismeretelméleti és logikai szakszavak világába, illetve a megszerezhető tudások és bölcsességek típusaiba.
 
A buddhizmussal még csak most ismerkedő számára a lexikon használatánál kiindulópont lehet, ha elsőként három címszót keres meg, a Buddhát (Buddha), a Tant (dhamma) és a Gyülekezetet (saṅgha). Az e címszavaknál található keresztutalások nyomdokán azután tetszőleges irányba tovább lehet haladni a fogalmak megismerésében. Hasonlóképpen kiindulópontnak lehet venni a Tan három főbb elemét, az erkölcsöt (sīla), a meditációt (samādhi) és a bölcsességet (paññā) is. Az egyes témakörök alapján tájékozódó olvasót segítheti a lexikon szövege előtt közölt „Témamutató”, a „Magyar-páli mutató”, valamint a „Függelékben” megadott különböző táblázatok sora, és az „Irodalomjegyzék”. A lexikonban kalandozás további útjait azután már az olvasó saját érdeklődési iránya szabhatja meg."

A kötetnek minden - a buddhizmussal komolyabban foglalkozó, a buddhista tanításokat jobban megérteni akaró - ember polcán (és főleg kezében) ott a helye.