A Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora közös intézkedéseket hoztak az egyház és a főiskola, közeljövőre vonatkozó járványügyi készültségéről.

FRISSÍTÉS: A főiskolára (így az egyházra is) vonatkozó intézkedések frissítésre kerültek 2020.09.01-én. A frissített információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/08/17/20202021-tanev-oszi-felevevel-kapcsolatos-jarvanyugyi

2020/2021. tanév őszi félévével kapcsolatos járványügyi készültségi intézkedésekről

A főiskolai Küldetésnyilatkozatban is megfogalmazott elvünk az, hogy „hűen a buddhizmus két és fél évezredes gyakorlatához, az élő Tanítást a jelen kor körülményei között (hely, kor, kultúra. nyelv, alkat) valósítjuk meg” A Tan Kapuján. Izgalmas, dinamikusan változó és komoly kihívást jelentő körülmények ezek most, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet által bevezetett járványügyi készültség időszakában. Szemlélve a jelen tendenciáiból kibontakozó jövőt, szeretnénk a közösségnek és minden érző lénynek a javára szempontokat adni, és konkrét intézkedésekkel segítséget nyújtani a változó körülményekre való helyes reagáláshoz, a nem ártás buddhista elvének együttérző, türelmes és önzetlen módon történő megvalósítása céljából.

 1. A célunk az élő tanítás, amely személyes átadással valósul meg. A buddhizmus két és fél évezredes hagyománya alapján a Főiskola közel három évtizedes gyakorlata szerint ezt intézményünk a jelenléti oktatás keretében törekedett és törekszik megvalósítani. Ezért a világméretű koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet végét követően kollektívan úgy döntöttünk, hogy a járványügyi készenlét idején egy jelenléti jellegű hibrid oktatás keretében szándékozunk megszervezni a 2020/2021. tanév őszi félévét, nyitottan és felkészülten arra, hogyha a járvány újabb hulláma ezt szükségessé teszi, visszatérhessünk ahhoz a jó gyakorlathoz, amelyet az előző tanév tavaszi félévében – hallgatók, oktatók, munkatársak közös erőfeszítésével – a távolléti oktatás hatékony megszervezésével kialakítottunk. Tettük ezt azért, mert a távolléti oktatás során megszerzett tapasztalatokra építve azt is elhatároztuk, hogy – a jelenléti oktatás preferálása mellett – helyet adunk azoknak a kísérleteknek, amelyek célja egy-egy tanegység tekintetében a személyes tanítás és tanulás online térben való megvalósítása módszertanának kialakítása.
   
 2. Az elmúlt napok járványügyi fejleményei és az azokra a  magyar felsőoktatás által adott reakciók azonban arra vezettek bennünket, hogy döntést hozzunk arról, hogy milyen ésszerű járványügyi megelőző intézkedésekkel tudjuk elkerülni, hogy járványügyi gócponttá váljon az intézményük, ami a személyes oktatás azonnali kényszerleállását és komoly presztízsvesztést okozna. A világméretű járvány várható második hulláma is sajnos, reális veszély, készen kell lennünk egy forgatókönyvvel az esetleges menetközbeni távolléti oktatásra történő átállásra. Ezekre a szempontokra figyelemmel az alábbi intézkedéseket vezetjük be.
   
 3. A Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora vezetésével létrehoztuk a Járványügyi Koordináló Testületet, amely a járványügyi készenlét, illetve – ha a Kormány a világméretű járvány újabb hulláma miatt azt ismét bevezeti – az esetleges veszélyhelyzet alatt valamennyi szükséges operatív döntés meghozatalára, módosítására, rendelkezések felfüggesztésére és azzal kapcsolatos hirdetmények kiadására jogosult.
   
 4. A COVID-19 koronavírus sajátossága, hogy jóval kisebb részecskéken képes megtapadni, mint a szezonális influenza vírus. Ugyancsak jellemzője, hogy nagyon nagy az enyhe tüneteket mutató és a tünetmentes vírushordozók száma.
  https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus)
  Annak érdekében, hogy nem is tudva esetleges fertőző voltunkról másokat véletlenül se betegítsünk meg, a nem ártás buddhista elve alapján, az alábbi járványügyi megelőző intézkedéseket gyakoroljuk egymás védelme érdekében:
 • a Főiskola és Egyház épületeibe kizárólag fertőző betegségektől teljesen mentes egészséges állapotban szabad bejönni; ha pedig az ott tartózkodás során észleli valaki magán rosszullét vagy fertőző betegség tüneteit (pl. hőemelkedés, láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés; váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, stb.), azt a felügyelő tanár vagy közösségvezető részére jelzi, azonnal elhagyja az épületet és orvoshoz fordul;
 • folyamatosan betartjuk a 1,5 méteres védőtávolságot, mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során;
 • személyi higiénére fokozott hangsúlyt teszünk (gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, egyszer használatos zsebkendő, törlőkendő használat utáni szemétbe dobása, valamint a köhögési etikett betartása);
 • az orrot és szájat eltakaró saját maszk vagy sál folyamatos használatával védjük egymást, kivéve az indokolt eseteket (adott foglalkozás keretében kapott speciális utasítás teljesítése, ideértve a beszédet, vagy folyadékpótlás, étkezés, fogmosás céljából);
 • a közös használatú eszközöket használat előtt és után minden esetben fertőtlenítjük;
 • lehetőség szerint tartózkodunk a külföldre utazástól, amennyiben saját felelősségünkre mégis külföldön vagyunk kénytelenek bármilyen ideig tartózkodni, a rektort, illetve – egyházi alkalmazottak és egyházi közösségi tagok esetében – az Egyház elnökét erről (előzetesen és visszatérésünkkor is) e-mailben értesítjük és visszatérésünket követő 14 napon keresztül nem látogatjuk a főiskolai és egyházi foglalkozásokat, rendezvényeket, eseményeket (önkéntes karantén külföldről visszatérés esetén) és kizárólag a halaszthatatlan, személyes jelenléthez kötött adminisztratív kötelezettségünket teljesítjük az adminisztrációval előzetesen egyeztetett időpontban;
 • ugyancsak 14 napig tartózkodunk a Főiskola és az Egyház látogatásától (önkéntes karantén egyéb kockázat esetén), amennyiben egy háztartásban élő hozzátartozónk, ismerősünk, barátunk COVID-19 fertőzéssel súlyosan érintett rendezvényen vett részt, vagy a járvánnyal súlyosan érintett területen (járványgóc) vagy országban (sárga vagy piros) tartózkodott;
 • amennyiben egészségügyi állapotunk vagy korunk (65+) miatt a járvány szempontjából veszélyeztetettek vagyunk, ezt írásban jelezzük a rektornak, illetve – egyházi alkalmazottak és egyházi közösségi tagok esetében – az Egyház elnökének, hogy megvalósíthassuk azokat a tanrendi, illetve közösségi megoldásokat, amelyek révén a személyes kockázat minimalizálását a Főiskola és az Egyház rendelkezésére álló lehetőségek függvényében biztosítjuk.
 • a Főiskola és Egyház épületeibe kizárólag fertőző betegségektől teljesen mentes egészséges állapotban szabad bejönni; ha pedig az ott tartózkodás során észleli valaki magán rosszullét vagy fertőző betegség tüneteit (pl. hőemelkedés, láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés; váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, stb.), azt a felügyelő tanár vagy közösségvezető részére jelzi, azonnal elhagyja az épületet és orvoshoz fordul.

 

 1. A Főiskola és az Egyház épületeiben a járványügyi készültség idején főszabályként tilos az éjszakai vagy – az engedélyezett rendezvények és hétvégi képzés időtartamán kívüli időpontban történő – hétvégi benntartózkodás. Rendkívül indokolt esetben, korlátozott számban adható a saját felelősségre történő benntartózkodásra vonatkozó előzetes engedély. A kiadott engedélyt a gondnokság vagy a rektor jogosult visszavonni, a járványügyi megelőző intézkedések, a főiskolai Szabályzatok vagy rektori utasítások be nem tartása, illetve vonatkozó állami közegészségügyi és járványügyi intézkedések változása miatt.
   
 2. Javasolt valamennyi fokozott mozgással, -fizikai igénybevétellel, -légzéssel, énekkel, közös recitálással járó tevékenység épületen kívüli szabadtérben történő megtartása. Az épületen belüli események, foglalkozások kizárólag a védőtávolság betartása miatti teremkapacitás figyelembe vételével és folyamatos szellőztetés mellett tarthatók meg. A Gondnokság intézi a fertőtlenítő anyagok- és eszközök beszerzését, kihelyezését, valamint a takarítás, fertőtlenítés, járványügyi védekezés fokozott és hatékony megvalósítását.
   
 3. Úgy ítéljük meg, hogy a 2020. augusztus 28. és 30. között Mánfán tervezett Gólyatábor a jelen járványügyi készültségi helyzetben nem tartható meg biztonságosan, ezért ahelyett 2020. augusztus 29-én a Főiskola székhelyén megtartandó Orientációs Nap vagy külső helyszínen szervezett kirándulás kerül megtartásra.
   
 4. A 20/2020. (07.02.) sz. szenátusi határozatnak megfelelően a 2020/21-es tanév alapvetően jelenléti képzés keretében, de távolléti és távoktatási elemek kísérleti alkalmazásával kerül megszervezésre összhangban az oktatásszervezési felmérés eredményeinek a hallgatók és a tanárok egyetértésével történt kiértékelésével. Azonban távolléti (online) formában kell megtartani a kurzust, ha annak létszáma, illetve az oktatásra használt helyiség befogadóképessége miatt a távolságtartás általános szabályait nem lehetne betartani, vagy ha a kurzus oktatója a fizikai jelenléttel járó oktatást járványügyi veszélyeztetettség miatt nem tudja vállalni.
   
 5. Azon kurzus, amelyen a hallgató valós idejű (szinkron) részvétele kötelező, távolléti formában történő megvalósítás esetében is kizárólag a tantervben megjelölt időpontban tartható meg.
   
 6. A jelenléti oktatási formában megszervezett kurzusokon való hallgatói részvételre az általános szabályok az irányadóak. Ha a hallgató (vagy a vele a tanulmányai során egy háztartásban élő személy) a koronavírus járványtól súlyosan veszélyeztetett, kivételes tanulmányi rendre jogosult, amelyet a Neptun kérvénykezelő útján benyújtott kérelemre a Hallgatói Ügyek Bizottsága az érintett oktatókkal egyeztetve ad meg.
   
 7. Az oktató a tantárgyfelelőssel egyeztetve minden egyes jelenléti kurzus tekintetében is ki kell, hogy dolgozza a fizikai jelenlétet nélkülöző teljesíthetőség megoldásait azon hallgatók részére, akik az érintett szemeszter vagy annak egy része alatt hatósági karantén, önkéntes karantén [4.) f) és g) pont] vagy veszélyeztetettség miatt akadályozottak a személyes részvételben.
   
 8. A világméretű koronavírus járvány második hulláma reális veszély, ezért készen kell állni arra, hogy részben vagy egészben ismét át kell állni távolléti oktatásra, erre tekintettel
 • minden kurzust létre kell hozni és a rendelkezésre álló anyagok feltöltésével be kell rendezni az e-Learning rendszerben (Moodle);
 • ki kell dolgozni az értékelés (ideértve a gyakorlati jegy szóbeli számonkérését, a vizsgát, a szigorlatot, a záróvizsgát) online megvalósításának adott kurzusra érvényes megoldását az előző félév tapasztalatainak és a hasonló típusú kurzusok jó gyakorlatainak figyelembevételével;
 • az előző félévi eredményekre építve ki kell dolgozni, illetve tovább kell fejleszteni az online előkészítő felnőttképzési tanfolyamot, az online felvételi tájékoztató napot és az online felvételi eljárás metodológiáját és technológiai megoldását.
   
 1. Amennyiben a kurzus tematikája engedi, a fizikai jelenlétet igénylő alkalmakat az őszi félév első harmadára kell időzíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, ki kell dolgozni az online teljesíthetőségi megoldást.
   
 2. A beiratkozásra elsődlegesen személyes jelenlét útján kerül sor. Egyéb ügyekben fennmarad az elektronikus ügyintézés a Főiskolán, ideértve a szakdolgozati folyamatok online kezelését is.
   
 3. A kutatási tevékenység (beleértve a belső konferenciák rendezését is) zavartalanul folytatható az általános járványügyi megelőző intézkedések betartásával.
   
 4. A nemzetközi mobilitás kizárólag abban az esetben megengedett, ha annak időtartama kellően hosszú és fontos érdek indokolja a külföldi utazással járó kockázatot. A nemzetközi mobilitással kapcsolatosan a járványügyi kockázat mérlegelés, illetve az elfogadott pályázatok esetleges járványügyi okból történő leállítása, elhalasztása vagy törlése az Erasmus Bizottság feladata és hatásköre.
   
 5. Szenátus esetében a rektor, a többi főiskolai testület tekintetében – a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.1.3.13-2.1.3.16 pontjában meghatározott keretek között – az adott testület elnöke dönt arról, hogy a testületi ülést és/vagy döntéshozatalt személyes jelenléttel, vagy az előző félévben bevált online felületen (Google Meet), a szükséges technológiai fejlesztésekkel kerül megtartásra (pl. térmikrofon alkalmazása hibrid megoldás esetén). Javasoljuk az online vagy hibrid megvalósítást minden olyan esetben, ahol a kizárólagos személyes jelenlétet nem indokolja valamilyen különösen fontos szempont.
   
 6. A járványügyi készenlét időtartama alatt fokozottan be kell tartanunk az egyébként is kötelező házirendi alapelveket is. Igy a Főiskola és az Egyház épületében be kell tartani a közegészségügyi és balesetvédelmi szabályokat, tilos az alkohol- vagy drogfogyasztás, kizárólag a Főiskola területén kívüli kijelölt dohányzóhelyen lehet dohányozni, mindenben a főiskolai Szabályzatokban és rektori utasításokban foglaltak szerint kell eljárni, messzemenően tiszteletben kell tartani a jelen levő valamennyi személy emberi méltóságát, törekedve az Öt Fogadalom buddhista elveinek teljes betartására.
   
 7. A jelen Tájékoztatót a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és a kapcsolódó állami jogszabályokkal, így különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közleménnyel (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek) együtt szükséges alkalmazni és értelmezni.
   
 8. A Járványügyi Koordináló Testület a Tájékoztatót a járványügyi helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. Az aktuális Tájékoztató és a kapcsolódó egyéb információk a Főiskola honlapjának a koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldalán érhető el, melynek folyamatos figyelemmel követését kérjük.
Békesség!

Mireisz László elnök
A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Karsai Gábor rektor
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Budapest, 2020. 08.17.