A Tan Kapuja Buddhista Egyház koronavírus-járvánnyal kapcsolatos javaslatai.

Testvéreim a Dharmában!
Tisztelt Gyülekezet!

A világjárvány Magyarországon is súlyos helyzetet idézett elő, ezért nekünk, buddhistáknak, – a járványügyi előírásokon túl – a következőket is érdemes figyelembe venni:

  • Legjobban úgy vigyázhatunk másokra is, ha magunkra vigyázunk, ezért a maszkhordás és a távolságtartás megtartásán túl tegyünk meg mindent azért, hogy a tudatunk összeszedett legyen és ne adjunk teret negatív érzeteknek és gondolatoknak.
  • A vírus nem kívülről támad, hanem belülről és nem csak fizikai szinten, hanem lelki és szellemi szinten egyaránt, ezért végezzük a belátás (vipasszaná) gyakorlatát, hogy sem fizikai, sem lelki, sem szellemi szinten ne tudjon a vírus elhatalmasodni.
  • Ehhez az kell, hogy a tudatunkat félelemmentes nyugalomban és a kimozdulásmentes középen tudjuk tartani a folyamatos önvizsgálat és önfigyelés képessége által.
  • Az elszabadult démonikus erő megfékezéséhez használjuk a megtisztító mantrát, melyet hétszer kell elmondanunk és amely így szól:
„Tadjathá, Óm, sódhané, sódhané szarvapápam visódhané,
szarmakarma ávaranavisódhana, szváhá.”
(„Óm, tisztulj, tisztulj minden gonosztól,
megtisztulj minden gonosz tettől, teljesen megtisztulj, Üdv!”)

 
  • A világban lévő mérhetetlen szenvedés enyhítése érdekében ébresszük fel önmagunkban a karuná, a mettá, a muditá és az upékkhá képességét, azaz az együttérzés, a szerető kedvesség, az együttérző öröm és az egyhegyűség lelki állapotát és sugározzuk szét a szenvedő lények felé. Ebben segít a karuná megtestesítőjének, Avalokitésvara bódhiszattva mantrájának 108-szor való recitálása:
„Óm Mani Padme Hum”
 
  • Naponta többször ismételjük a gyógyító Buddha mantráját mind a négy világtáj felé, mert ez segít megelőzni vagy legyőzni a támadó betegségeket:
Tadjathá, Óm, Bekanze, Bekanze, Mahábekanze radzsa szamudgate, Szváhá.”
(Óm, minden betegség megszüntetője, gyógyítók királya,
az egész mindenségben szüntesd meg a betegség szenvedéseit, Üdv!”
 
  • A legfontosabb azonban az, hogy tartsuk a tudatunkat tisztán és rendíthetetlenül. Gyakoroljuk az érzeti, gondolati és akarati folyamataink feletti kontrollt, amely egyébként is a belső ösvényt járók legfőbb feladata, és amit a jelenlegi helyzet egyébként is felkínál, mint lehetőséget.
  • És mivel mindezek megtartása mellett is előfordulhat, hogy családunk vagy szűkebb környezetünk által megfertőződünk, ezért ekkor különösen fontos, hogy felidézzük a Buddha legfontosabb tanítását, a Négy Nemes Igazságot, hogy ebből erőt merítve még intenzívebben haladhassunk a Nagy Tanító által feltárt belső ösvényen.
  • Napjainkban éri el a járvány a csúcspontját, de nagyon hosszú ideig elnyúló lecsengéssel, valamint fizikai, lelki és szellemi következményekkel kell számolnunk. A világ többé már nem lesz olyan, mint amilyen volt. Ezért rendezzük át az életünket, a terveinket, a céljainkat, hogy minél kevesebb csalódás érjen minket az egyre zavarosabbá váló világban.


Ezen túlmenően és tekintettel arra, hogy az egyházi épület felújítás alatt áll, így a Főiskola épületében zajlanak az egyházi programok is, ezért kérem a közösségeket és a gyakorlókat, hogy a Főiskola által kiadott járványügyi rektori rendelkezéseket messzemenően vegyék figyelembe és tartsák magukra is kötelező érvényűnek. Most a magányos és befelé fordulásra épülő gyakorlásnak van itt az ideje.

Mireisz László
A Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke