Egyházi felhatalmazás feltételei A Tan Kapuja Buddhista Egyház „Dharma-tanító” minősítésének megszerzéséhez.

A Főiskolán „buddhista-tanító” diplomát szerzett hallgatók (BA és MA) számára lehetőség nyílik arra, hogy ha elhivatottságot éreznek, az Egyház részéről további felhatalmazást szerezzenek a Dharma tanítására, közösségi képviseletére.
A felhatalmazás révén olyan Dharma-tanítókká válhatnak, akik az Egyházat képviselhetik, tanítást adhatnak, gyakorlatot vagy szertartást vezethetnek, és ha a körülmények adottak, közösséget alapíthatnak, mely szerves részévé válik a TKBE-nek.

Az Egyház a felhatalmazást egy vizsgához köti, ahol a következő feltételeknek kell megfelelni:

  • az aspiráns menedéket vett gyakorló legyen, ezáltal a menedékben megfogalmazott alapvető erkölcsi elvárásoknak megfeleljen (panycsa síla);
  • a főiskolai tanulmányai, valamint a Főiskolán végzett tevékenységei révén a tanári kar valamint az ET támogatását élvezze;
  • képes legyen az Egyház szertartásának vezetésére;
  • rendelkezzen azon kommunikációs készségekkel, melyek révén Dharma-tanítást tud adni, valamint Szatipatthána-Vipasszaná-gyakorlatot tud vezetni az érdeklődőknek;
  • ismerje a mai legfőbb irányzatok alaptanításait, tehát egyformán tisztelje a théraváda, mahájána és a vadzsrajána iskolák tanításait, gyakorlatait (beleértve a zent és a dzogcsent is).

Természetesen, ha az aspiráns valamely más közösségben gyakorló, az nem zárja ki, hogy a TKBE Dharma-tanítója legyen, amennyiben megfelel a fenti feltételeknek.
Ha valakiben megérik az a belülről fakadó indíttatás, hogy Dharma-tanítóvá váljon az Egyház berkein belül, az kérjük, jelezze ezt az Egyház felé (info@tkbe.hu), ahol a további teendőket már személyesen tudjuk megbeszélni.


Mireisz László – A TKBE elnöke
Cser Zoltán – A TKBE igazgatója
Karsai Gábor – A TKBF rektora