A Tan Kapuja Kiadó gondozásában megjelent FAM alias Farkas Attila Márton, főiskolánk tanárának legújabb könyve a Spiritusz- hermetika a 21.században.

A kötet a kiadó Bölcselet és Vallás sorozatának első kiadványaként látott napvilágot.

Röviden a könyvről:
„E különféle témájú írások közös pontja a szellem - vagyis az ember - szabadsága. Robotok vagyunk-e vagy sem? Véleményem szerint annyi mindenre képesek vagyunk, ha nem vagyunk robotok. S akkor nem vagyunk robotok, ha nem tartjuk magunkat annak. A kötet másik mondanivalója, hogy minden bölcselet, világkép, nézet, tézis, koncepció mindenkor szándékok kifejeződései. Az igazi kérdés nem az, hogy „mi van?”, hanem hogy „mit akarok, hogy legyen”? Ebben a legócskább világmagyarázatok és legszofisztikáltabb eszmefuttatások, privát és kollektív ideológiák, tudományos elméletek, filozófiák és kvázi-filozófiák egylényegűek. Az esetleges nagyobb információmennyiség és a kifinomult, rafinált érvelés csupán az érvelő valóságalakítási szándékát leplezi. Legjobb minden elméletet gyakorlatnak felfogni és kezelni, miként azt a Buddha tette valamikor.”

A könyv bemutatójára 2023. január 30-án 18 órai kezdettel kerül sor, melyhez online formában bárki csatlakozhat A Tan Kapuja YouTube csatornáján keresztül.
 
A kötet megvásárolható A Tan Kapuja Kiadó webshopjában, az alábbi linken:
https://webshop.tankapujakiado.hu/termek/spiritusz-hermetika-a-21-szazadban-6378b93339ef800012eff759