A Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület 24. konferenciája, melynek címe:
"Individuáció, a Szelf és a Másik"
Koronkai Bertalan Emlékkonferencia

2020. február 15., Hotel Mercure Buda, Budapest

„[…] a lélek félig testi, félig szellemi szubsztancia, egy anima media natura, ahogy az alkímisták nevezik, egy hermafrodita lény, egyesítve az ellentéteket, de aki sose lehet individualitásában teljes, hacsak nem kapcsolódik egy másik individuumhoz. A kapcsolat nélküli ember nem teljes, mert csak a lélek révén nyerhetünk teljességet, s a lélek nem tud létezni másik oldala nélkül, melyet mindig egy „Te”-ben talál meg.” (Jung, 1946.)

Idei konferenciánkat egyesületünk egyik alapítója, a közelmúltban, 94 éves korában elhunyt Koronkai Bertalan emlékének szenteljük. Koronkai tanár úr szakmai tevékenysége túlmutatott saját irányzata határain, így például aktív szerepet játszott több más terápiás módszer intézményesülésének elősegítésében is. A különböző terápiás módszerek és megközelítések iránti kíváncsisága és nyitottsága mellett általában markáns interdiszciplináris irányú érdeklődés jellemezte, így személyében is képviselte a jungi irányzat egyik sajátosságát, a törekvést arra, hogy kapcsolódási pontokat keressen más tudományterületekkel, és általában, egymástól gyakran térben és időben is távol eső kulturális formákkal és vallási tradíciókkal. Jung már 1913-ban így írt egy új pszichológiai szaklap szerkesztőjének: „Túl van az egyes ember képességén, hogy átlássa a szellemtudományok sokrétű területeit, mely szükséges ahhoz, hogy valami képünk legyen az elme összehasonlító anatómiájáról. Nem csupán a klinikai pszichológusokkal kell együttműködnünk, hanem a filológusokkal, történészekkel, régészekkel, mitológusokkal, folklóristákkal, etnológusokkal, filozófusokkal, teológusokkal, pedagógusokkal és biológusokkal is”. Jung „enciklopédikus projektje” szellemében, még ha jóval szerényebb ambíciókkal is, közreműködésre, gondolatcserére invitáljuk a szűkebb szakmán kívül tevékenykedő, az analitikus pszichológia témáihoz kapcsolódásra kedvet érző érdeklődőket is.

A fő témánk, az individuáció – azaz a személyiség elvileg élethossziglan tartó kibontakozási, fejlődési, vagy éppen gyógyulási folyamata, másként fogalmazva, egy autentikus, az önazonosság érzésével jellemezhető, és a másik emberrel és általában az univerzummal való összekapcsoltság Szelf élményéhez való közelítés gondolata – és a terapeuta-páciens kapcsolat közötti összefüggés.

Jung számos elgondolása – mint például a kollektív tudattalan és az archetípus elmélet, a metaforák, történetek, mesék, ill. a nem-verbális terápiás technikák hatékonysága – megerősítést nyert a kortárs fejlődéspszichológia, csecsemő megfigyelés avagy az affektív idegtudomány eredményei révén. Szintén úttörő jelentőségűnek tekinthetők a páciens-terapeuta kapcsolatáról vallott nézetei. Jung már a 30-as években megfogalmazta a páciens-terapeuta kapcsolatának kölcsönösségét és kölcsönösen transzformáló természetét – a folyamatban betöltött eltérő szerepeiket szem előtt tartva. Nézetei megelőlegezték azt a 80-as évektől kitapintható, a súlyosabb karakterzavarok terápiája során nyert tapasztalatokból következő attitűdváltozást, mely a terápiás kapcsolatról alkotott elképzelések revíziójához vezetett a pszichoanalitikus irányzaton belül is, és ennek eredményeként megalakult egy, a terápia interszubjektív élményeire fókuszáló, önmagát kapcsolati analitikusként definiáló irányzat – újabb kapcsolódási lehetőséget kínálva a mintegy száz éve egymástól eltávolodott két irányzat között.

Teljes program és információk: kattints ide
Jelentkezési lap: kattints ide

Időpont:
2020. február 15. szombat, 10-18 óra

Helyszín:
Hotel Mercure Buda, 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.

CME akkreditáció: 16 pont. 1. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia | 2. klinikai szakpszichológus | 3. orvosi pszichológia | 4. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 5. pszichiátria | 6. pszichotherápia. A CME pontok 500 Ft helyszíni befizetéssel igényelhetők, a jelentkezési lapon kérjük az igényt előzetesen feltüntetni.

Részvételi díjak:
Teljes részvételi díj: 15.000 Ft
MAPE tagoknak kedvezményes részvételi díj: 13.000 Ft
Diákjegy: 8.000 Ft
Figyelem! A helyszínen csak készpénzzel lehetséges a díjfizetés, kártyával nem.


A diákjegyet első diploma előtt álló BA, MA-képzésben, nappali tagozatos hallgatók vehetik igénybe, érvényes diákigazolvánnyal.
A részvételi díjat kérjük a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület 10104105-50410800-01000009 (Budapest Bank) számú bankszámlájára átutalni; a jelentkező nevét, illetve „Konferencia” tárgyat kérjük feltüntetni az utalás közleményében. Céges utalás esetén a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a résztvevő(k) nevét.

Ebéd:
A Hotel Mercure éttermében à la carte lehet ebédelni, illetve a szálloda közvetlen szomszédságában található önkiszolgáló étterem.

Szeretettel vár mindenkit a Magyar Jung Egyesület elnöksége
!