Barna Mokurin Gyula zen mester előadása és bevezetés a zazen gyakorlásába.

Az előadáson minden érdeklődő betekintést nyerhet a zen buddhizmusba, megismerkedhet a zazen (zen
meditáció) egyetemes gyakorlásával. A zazen egy közvetlen tapasztalás, túl minden elméleten, izmuson és
kategórián. Mindenki számára elérhető, nyelvtől, életkortól, kulturális és vallási hovatartozástól függetlenü.
Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!