Bódhidharma: Két út, négy gyakorlat

Több út vezet az Ösvényre, ám azok valójában kétfélék: belátás vagy gyakorlás szerintiek. A belátás útján megértjük, amit a tanítás mond: a hamis észlelés és a tévhitek elfedik, hogy az érző lények igaz természetükben nem különböznek. Ha a fal felé fordulva gyakorlunk, belátjuk: "én" és "más" nincs jelen, "köznapi" és "szent" azonos, az iratok tanulmányozása nem hoz elnyugvást. Ha nincs mozgás, sem szándék, akkor a belátás csendes, teljes összhangja megjelenik.

A gyakorlás útja négyféle. Ezek: elviselni az igazságtalanságot, alkalmazkodni a körülményekhez, nem keresni semmit, gyakorolni a Tant.

Mi az, elviselni igazságtalanságot? Ki az Ösvény útján kíván haladni, vegye fontolóra: "Számtalan világkorszakon át jelentéktelen dolgokkal foglalkoztam. Megannyi létezésen keresztül tápláltam indulatot ok nélkül, ami ártó szándékot eredményezett. Most, bár nem teszek rosszat, a múltam miatt vezeklek. Sem az istenek, sem az emberek nem tudják, a gonosz tettek mikor köszönnek vissza. Nyitott szívvel fogadom panasz nélkül."

Az írás szerint: "Viszontagság nincs ok nélkül, nyugodj hát bele." Ezt megértve a belátás szerint vagy. Elviselvén az igazságtalanságot ráléptél az Ösvényre.

Mi az, alkalmazkodni a körülményekhez? Feltételektől függő, mulandó lényként nem vagyunk a magunk urai. Amit tapasztalunk, minden öröm és bánat feltételekhez kötött. Ha hírnév és jólét jutott osztályrészül, az múltbéli tettek gyümölcse. Ahogy a feltételek változnak, az életkörülmények is változnak. Akkor minek örüljünk?

Még a siker és kudarc is feltételekhez kötött. A tudat nem növekszik, nem csökken. Kit a változás szele nem érint, az Ösvény útján jár.

Mi az, nem keresni semmit? A világi emberek áltatják magukat. Mindig vágyakoznak valamire: ez a keresés. A bölcs nyitott szemmel jár. Nem a szokások rabja: belátással van.

Tudata a lényegre irányul; teste változik, akár az évszakok. Minden jelenség üres. Nincs mire vágyni. Sorscsapás és szerencse egymást váltják. A három világban élni: égő házban lakozni. Testtel rendelkezni szenvedés: hogyan lesz elnyugvás? Ki megérti ezt, elkülönül minden jelenségtől, megállít minden képzelgést és vágyakozást. Az írás szerint: "Keresni szenvedés, nem keresni boldogság." Nem keresel semmit, az Ösvényen vagy.

Mi az, gyakorolni a Tant? A Tan az igazság: minden (jelenség) természete tiszta. Ekképpen minden jelenség üres. Szennyeződés és ragaszkodás, alany és tárgy: nem létezik. Az írás szerint: "A Tan nem tartalmaz lényeket, mentes azok tisztátalanságaitól. A Tan nem tartalmaz én-t, mentes annak tisztátalanságaitól." A bölcs, ki belátja és megérti ezt, szükségszerűen a Tan szerint gyakorol. Habozás nélkül felajánlja testét, életét, vagyonát, semmit sem várva cserébe. Megtisztulva tanít másokat, ragaszkodás nélkül. Gyakorol, így képes segíteni: felmutatja a megvilágosodáshoz vezető utat. Adakozó és más erényeket gyakorol.

Ahogy a hat túlpartra juttató révén eloszlatja a tévképzetet, nem gyakorol semmit.

Ez a Tan gyakorlása.

 

Komár Lajos fordítása
(Zen Teaching of Bodhidharma, Translated by Red Pine, North Point Press, San Francisco, 1989.)

Share this post