Tiszta tudat: kakukkmadár

Az értelem előhírnöke
(dzogcsen tantra)

Hódolat a Dicső Magasztos Szamantabhadrának,
A törhetetlen Test-Beszéd-Tudat tökéletes boldogságának!

Fordítás 1.
A sokaság természete kettősség nélküli,
Ám egyediségében mégis fölfoghatatlan;
A dolgok valódi mibenléte elgondolhatatlan,
Mégis szemlátomást megjelennek: minden rendben van.
Vége! A törekvés betegségétől megszabadulva,
Elegendő spontánul hagyni a dolgokat.

Fordítás 2.
A dolgok közt valójában nincsenek különbségek,
Ám önmagában minden kifejezhetetlen;
Bár nem értjük, hogy ez miképp lehetséges,
Szamantabhadra mégis megnyílvánítja a dolgokat.
Elvégeztetett. Hagyd a beteges erőlködést!
Magától történik - hagyd, hogy úgy legyen!

Fordítás 3.
A világ és a tudat nem választható szét,
és külön-külön mindkettő értelmezhetetlen.
Bár fel nem foghatjuk a dolgok természetét,
minden, mit tapasztalunk, eleve tökéletes.
Az erőltetett törekvés kínjától szabadon,
természetes elengedéssel a cél eléretett.

Fordítás 4.
A valóságban nincsenek különbségek,
és nem lehet választani az egyes dolgok között.
Értelmünk döbbenten áll az ilyenség előtt:
Micsoda ragyogás, és milyen tökéletes!
Nincs mit akarni, hiábavaló az igyekezet;
magától megy minden, nyugodj bele!

Share this post